Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DB   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS
FrontPage User Control Panel Browse Our Members View Calendar
Get New Posts! View Faq?

Go Back   Bollywood, India, Indian Culture > Algemeen > HSFN > Discussie > Politiek & Media

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 08-02-2004, 01:30 PM   #1
- Prem -
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2004
Posts: 409
Default Sterke president en gekozen districtscommissaris hebben voorkeur

Sterke president en gekozen districtscommissaris hebben voorkeur

door Filia Enser

PARAMARIBO — De interesse in politiek en politici lijkt af te nemen. Zo blijkt uit een onderzoek van de Democratie Unit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tijdens het onderzoek ‘Beleving van de Democratie in Suriname’ is ook naar voren gekomen dat kiezers vinden dat de toegang tot basisvoorzieningen en schaarse hulpbronnen gering is. Ook met het functioneren van de districtsraadsleden (DR-) en de ressortraadsleden (RR-) schijnen de kiezers moeite te hebben en is dus het vertrouwen in de democratie en kerninstituten laag. De Democratie Unit hield zaterdag een eendaags seminar in het kader van het UNDP-UvS project ‘Strenghtening Democracy and Policy Development by Political Parties’, waarbij alle officieel geregistreerde actieve politieke partijen waren uitgenodigd. In alle vijf districten (Paramaribo, Nickerie, Commewijne, Coronie en Brokopondo) vindt 69 procent dat de districtscommissarissen moeten worden gekozen, terwijl 16 procent voorstander is van een benoemde districtscommissaris. Aan een sterk uitvoerende president geeft 83,9 procent de voorkeur, terwijl 8,6 procent de voorkeur geeft aan een president met beperkte bevoegdheden

Dharm Mungra, secretaris van de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) om een reactie gevraagd, zegt aan dWT dat kiezers een rode kaart hebben gegeven aan politici en democratische instituten, als gelet wordt op de waardevolle informatie die naar voren is gekomen tijdens de presentatie. Mungra vindt dat politici lering moeten trekken hieruit, omdat het belangrijk is dat kiezers vertrouwen hebben in politieke partijen. Hij vindt het daarom ook belangrijk dat politieke partijen over deze informatie beschikken.

Het doel van het onderzoek was om inzichten te verkrijgen over de beleving van de democratie door de bevolking en de kwaliteit van de democratie te gebruiken voor de versterking van de democratie in Suriname. De Democratie Unit heeft in de periode juni en juli het onderzoek verricht onder ruim 702 personen uit de districten Paramaribo, Nickerie, Commewijne, Coronie en Brokopondo. Tijdens de steekproef werden 373 personen in Paramaribo geënquêteerd, terwijl in Coronie het minst, namelijk 54 personen. In totaal zijn voor het onderzoek elf sleutelpersonen geïnterviewd, van wie drie in Commewijne, vier in Coronie en vier in Brokopondo. In alle vijf districten blijkt dat de ondervraagden ontevreden zijn over de toegang tot basisvoorzieningen, voornamelijk grond. Paramaribo staat aan top, omdat van de 373 personen, 70 procent ontevreden is over de toegang tot grond, terwijl het district Brokopondo onder aan de lijst staat met 40 procent. Verder blijkt dat de interesse in de politiek sterk is afgenomen vergeleken met 5-10 jaren terug. In alle districten bleek dat tussen 0 en 1 procent van de geïnterviewden vertrouwen heeft in politieke partijen. Ook zijn de respondenten niet tevreden met de werking van de democratie. In Paramaribo is bijna 60 procent niet tevreden, gevolgd door Coronie en in Nickerie is dat het minst, 37 procent. Gebleken is dat vrouwen een standvastiger stemgedrag vertonen.

Jack Mencke gaf tijdens het seminar aan dat gebleken is dat vrouwen minder geneigd zijn te veranderen. Op de vraag welk kiesstelsel men beter vindt, is gebleken dat 33,3 procent voorkeur geeft aan het districtenstelsel, terwijl 51,7 procent voorkeur geeft aan het landelijk evenredigheidsstelsel. In alle vijf districten vinden de respondenten dat ‘regelen’ de ontwikkeling remt. Tweederde van de geïnterviewden vindt dat kiezers stemmen op een partij om geregeld te worden. In Paramaribo kent 17 procent een lid van zijn of haar ressort of districtsraad, terwijl dit in Coronie 54 procent is. Slechts 50 procent van de ondervraagden vindt dat buurtorganisaties de belangen van de bevolking beter behartigen dan de RR- en DR-leden.

Ook de kerk heeft geen rol meer in de politiek. Volgens het onderzoek moest je vroeger gezag hebben of van een bepaalde kerk zijn, maar nu gaan kiezers veel meer uit van wie geld en werkgelegenheid kan geven en wel bij de overheid. Het grootste deel van de ambtenaren van Coronie (70-80 procent) is in dienst van de overheid en dat is bijna al zeker voor een regeringspartij om de verkiezingen te winnen in Coronie. Kiezers worden beloond of beloofd met werk of een bevordering of benoeming.

Na de presentatie waar journalisten aanwezig mochten zijn, werd in besloten kring verder gediscussieerd over bijvoorbeeld wat er gedaan kan worden om de democratie te versterken en wat er gedaan moet worden om het vertrouwen in politici te herwinnen. Er zijn volgens Mungra werkgroepen geformeerd en zijn er gezamenlijk voorstellen gedaan. Belangrijk is volgens hem dat partijen het eens zijn dat er meer moet gebeuren om de democratie te versterken en dat er geen loze beloften meer gedaan moeten worden. Vernomen wordt dat in een latere fase de resultaten van de werkgroepen gepresenteerd zullen worden.-.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Sponsors
Old 08-02-2004, 10:27 PM   #2
imported_AN
IF-Crazy
 
Join Date: Jun 2003
Posts: 1,840
Default Re: Sterke president en gekozen districtscommissaris hebben voorkeur

Ik begreep vandaag dat Bosje grote kans maakt in de peilingen nu....ik snap niet dat die Surinamers hem eerst wegjagen, en hem nu weer terugwillen hebben? make up ur mind!!
__________________
I'm not talking to myself I'm just the only one that's listening...www.hjponline.nl!
Status: Offline
 
Reply With Quote
Reply

Tags
districtscommissaris, gekozen, hebben, president, sterke, voorkeur
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

All times are GMT. The time now is 11:46 PM.
Vertalen:
Tags