Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DB   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS
FrontPage User Control Panel Browse Our Members View Calendar
Get New Posts! View Faq?

Go Back   Bollywood, India, Indian Culture > Algemeen > HSFN > Discussie > Maatschappij

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-18-2005, 04:28 PM   #1
imported_Shiva
IF-Lid
 
Join Date: Oct 2004
Posts: 381
Default 'Integratie stagneert door partnerkeuze'Hoogleraar signaleert in oratie:

'Integratie stagneert door partnerkeuze'


Door een onzer redacteuren


ROTTERDAM, 18 NOV. De integratie in Nederland stagneert doordat de 'witte bovenklasse' steeds meer binnen de eigen groep trouwt en de lagere, veelal allochtone, onderklasse, datzelfde doet.


Daardoor blijft de segregatie, het van elkaar gescheiden leven van bevolkingsgroepen, in stand of neemt zelfs toe.

Dat zei Jan Latten, sociaal-demografisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vanmiddag in de oratie die hij uitsprak bij de aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap demografie aan Universiteit van Amsterdam.

De kloof tussen arm en rijk wordt groter in Nederland. Het is niet zo dat met de aankomende generatie de integratie als vanzelfsprekend vordert en tegenstellingen verdwijnen, zo signaleert Latten. De verschillende sociale klassen trekken zich steeds meer terug in hun eigen scholen, opereren op een eigen deel van de arbeidsmarkt, wonen in hun eigen straten en bewegen zich vrijwel louter binnen hun eigen sociale netwerken. De hoogleraar noemt dit 'uitsortering'.

Latten baseerde zich voor zijn oratie op een breed scala aan onderzoeken uit verschillende disciplines, waaronder demografie, sociologie, economie. Onderzoek dat volgens hem momenteel vooral per vakgroep wordt bekeken. Latten heeft geprobeerd alle onderzoeken te combineren om zo ,,een oogkleppenvisie'' te vermijden.

In zijn oratie Zwanger van segregatie schetst Latten een zorgwekkend beeld van de toenemende tegenstellingen in Nederland. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS uit 2005 dat 80 procent van de jonge Nederlanders van Turkse en Marokkaanse achtergrond binnen de eigen religieuze groep wil trouwen. Als zij dat ook doen, worden de achterstanden die binnen deze groepen bestaan in opleidingsniveau en inkomenspositie, weer doorgegeven aan een volgende generatie.

,,Als de grote aantallen drop-outs van nu over tien jaar met elkaar trouwen'', zegt Latten, ,,vormen zij weer ouders met weinig kansen, die hun achterstandspositie doorgeven aan hun kinderen. Daardoor ontstaat over twintig jaar een nieuwe generatie achterblijvers.''

Deze 'erfelijkheid' van opleiding, inkomenspositie en sociale klasse wordt het liefst ontkend in Nederland, heeft Latten gemerkt. ,,Toch is nu al duidelijk te zien dat kinderen van een vader die weinig verdiende, een twee keer zo grote kans op een laag inkomen hebben, en tweemaal zoveel kans om zelf ook weer laag opgeleid te zijn,'' zei Latten vanmiddag.

De jeugdwerkloosheid onder autochtone jongeren is 12 procent, zegt Latten. Onder jongeren van Marokkaanse afkomst is dat volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 28 procent. Als de jongeren uit deze groep met elkaar trouwen, zullen relatief veel ouderparen slechts de helft verdienen van het inkomen dat wordt verworven als getrouwd wordt buiten de eigen groep.

Latten verduidelijkt deze stelling met een rekenvoorbeeld. Een werknemer met alleen basisonderwijs kan 13 euro per uur verdienen, iemand met een wetenschappelijke opleiding bijna 28 euro. Als deze mensen voor elkaar kiezen, verdient het 'arme paar' 26 euro en het 'rijke paar' 56 euro. Zo'n verschil gaat ook weer over op kinderen.

Op jaarbasis gaat het al snel om vele tienduizenden euro's verschil in inkomen per huishouden. ,,Een mooie aanbetaling voor een huis'', zegt Latten. ,,En daarmee veelal de mogelijkheid te kunnen kiezen voor de buurt waarin je wilt wonen.''

Als gevolg daarvan wonen verschillende klassen in wijken die steeds duidelijker van elkaar gescheiden zijn, zegt Latten. Ze zitten niet meer bij elkaar op school, kinderen van verschillende groepen spelen niet meer met elkaar op straat. In Amsterdam, bijvoorbeeld, is de kans dat een Marokkaan een autochtoon in zijn eigen straat ontmoet, afgenomen van 61 procent in 1995 naar 45 procent in 2004, zo blijkt uit berekeningen van het CBS.

Ook de arbeidsmarkt is sterk gesegregeerd, zegt Latten. Nederlanders van allochtone afkomst en lager opgeleiden van autochtone afkomst werken in sterk conjunctuurgevoelige bedrijfstakken, zoals horeca, schoonmaakbranche en detailhandel. Er ontstaat volgens Latten een complete bevolkingsgroep die louter gebruikt wordt als 'noodreservoir' aan arbeidskrachten.

Latten maakt zich zowel zorgen over de frustraties aan de onderkant van de samenleving - zoals bijvoorbeeld te zien is in de Franse banlieues waar deze maand ernstige rellen uitbraken, gesticht door veelal allochtone jongeren - als over de sociale en etnische segregatie.

,,Als groepen niet meer met elkaar praten in een samenleving, elkaar niet meer ontmoeten, wordt de kans op een conflict groter'', zegt Latten. ,,Wat dat betreft is de samenleving net een relatie.''


18 november 2005

Status: Offline
 
Reply With Quote
Sponsors
Old 11-18-2005, 04:31 PM   #2
imported_Shiva
IF-Lid
 
Join Date: Oct 2004
Posts: 381
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

Ik ben het deels met je hem eens, maar vind niet dat gemengde huwelijken de oplossing zijn voor het integratieprobleem.
Respect is the answer
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 11-19-2005, 08:04 AM   #3
balaquer
IF-Beginner
 
Join Date: Nov 2005
Posts: 74
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

Dit is een uiterst goed artikel wat maar (weer) eens aangeeft dat gemengde huwelijken veel beter zijn voor de ontwikkeling en acceptatie. Wat ik niet in het artikel waarneem is dat het aantal hindoestaanse vrouwen onevenredig veel relaties aangaan met mannen van ned orgine. Doorgaans zijn dat ook hoger opgeleide vrouwen die zelfstandig in de maatschappij staan. De hindoestaanse mannen hebben een relatief grote achterstand in te halen. Zij hebben hun gewoonten niet snel genoeg weten aan te passen waardoor de hindoestaanse vrouwen vaker een niet hindoe als realtie wenselijk achten. Het aritkel gaat onvoldoende in op dit positieve gegeven. Onder hindoestaanse vrouwen bestaat er een uitzondering op de regel.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 11-22-2005, 05:34 PM   #4
imported_Shiva
IF-Lid
 
Join Date: Oct 2004
Posts: 381
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

Wat voor ontwikkeling en acceptatie?
Gemengde huwelijken zijn niet nodig voor ontwikkeling en acceptatie.
De bakra moet mij leren accepteren, met mijn hindoestaanse partner, mijn normen en waarden, die volledig in lijn zijn met de Nederlandse normen en waarden!
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-04-2005, 01:06 PM   #5
balaquer
IF-Beginner
 
Join Date: Nov 2005
Posts: 74
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

kijk shiva als je de laatste dagen het nieuws gevolgd hebt (met name de NRC gelezen) dan heb je kunnen constateren dat het aantal zelfmoorden onder hindoestaanse meisjes en turkse collega s onevenredig zijn toegenomen in vergelijking tot andere. Nu wacht ik op het volgende " excuus" waarom dat volgens jou zo is. Je kunt natuurlijk ook kiezen door tegen beter weter in het gewoon te blijven ontkennen.
daar los je natuurlijk helemaal niets mee op maar het is voor het debat wel makkelijker
Doe je best afz Balaquer
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-04-2005, 01:18 PM   #6
imported_Shiva
IF-Lid
 
Join Date: Oct 2004
Posts: 381
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

ik ontken niet dat hindostaanse meisjes en turkse meisjes zelfmoordpogingen doen. de cijfers wijzen dit uit en in elke familie zal het wel gebeurd zijn.

ik kan me alleen niet vinden in het onderzoek van de GGD Den Haag. Ik heb het grondig gelezen, echter kan ik me niet vinden in de onderzoeksmethode van de onderzoekster. Dit is geen excuus, zoals jij het liever ziet, maar een constatering.

ik vind je manier van debatteren uiterst zwak. zoals ik al eerder heb aangegeven, heeft een goede debatteerder geen onnodige persoonlijke aantijgingen nodig om zijn standpunt duidelijk te maken. Als een debatteerder hier wel gebruik van maakt, komt het door een gebrek aan argumenten, kennis en ervaring.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-04-2005, 01:22 PM   #7
imported_Shiva
IF-Lid
 
Join Date: Oct 2004
Posts: 381
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

Laat me los, hou me vast: een half verhaal over zelfmoordpogingen onder
Hindostaanse meiden.


Veel mensen hebben last van 'de klok horen luiden, maar niet weten waar de
klepel hangt.' Zo ook twee partijen die vaker van zich laten horen als het
gaat om (psychische) problematiek van allochtone vrouwen.

Aan de ene kant is er de groep die de cultuur voorop stelt in verklaringen
en aanpak. Zij laten een deel van het lijden verholen gaan in naam van
respect voor de culturele diversiteit. Daarmee sanctioneren ze diverse met
name voor meisjes en vrouwen onderdrukkende praktijken. Deze groep stelt
etniciteit en cultuur boven gender.

De andere groep bestaat uit westers geori?nteerde mensen die vanuit hun
welwillendheid de lijdende vrouwen willen helpen (lees: redden). De invloed
van de cultuur op het ontstaan, instandhouden, maar ook oplossen van de
problemen worden genegeerd. Het gaat toch immers om de vrouw in kwestie.
Deze groep stelt gender boven familiebanden en culturele identiteit.

Nu is er een situatie waarin beide partijen elkaar lijken te hebben
gevonden. Althans ze hebben samen de productie tot stand gebracht van een
docudrama over parasu?cidaal gedrag onder Hindostaanse meisjes. Reeds in
1998 publiceerde de GGD Den Haag cijfers van het verontrustend hoge aantal
pogingen tot zelfdoding onder Haagse Hindostaanse meisjes en jonge vrouwen.
In een poging de achtergronden te verklaren heeft de GGD in 2004 een
kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De onderzoekster Betty Salverda, heeft 30
Hindostaanse meisjes tussen de 15 en 20 jaar bevraagd naar hun ervaringen
rondom onderwerpen als migratie, school, vriendjes en maagdelijkheid,
relatie met ouders en welbevinden. Daar zaten veel schrijnende verhalen
tussen.

De samenwerkende partners in de productie van de film zijn OHM (omroep
hindoe media) en de GGD-onderzoekster in kwestie. De film moet het probleem
zelfdoding onder een groter publiek bespreekbaar maken. Anders blijft het
slechts een gespreksonderwerp onder experts en notoire congresgangers, aldus
de OHM-directeur.

Een nobel streven.

In de film wordt gepoogd bovenstaand doel te bereiken door twee actrices een
interview naar het voorbeeld van het onderzoek te laten naspelen. Jammer,
men had beter kunnen aansluiten bij de onder Hindostanen populaire cultuur
van de Bollywoodfilms, waarin de melodrama niemand onberoerd laat. Het
script is geschreven door de onderzoekster zelf. De naam van haar
(onderzoeks-)rapport "Laat me los, hou me vast" komt terug als titel van de
gedramatiseerde documentaire. Salverda wil z? waarheidsgetrouw dat ze de
interviewster de naam Halverda meegeeft. Dat de naamspeling uiteindelijk
ook zou slaan op een half verhaal had mevrouw Halverda eh... Salverda niet
kunnen bevroeden. Of wel?

In de film doet Cheryl haar verhaal. In dit ene Hindostaanse meisje is alle
ellende van de dertig ge?nterviewde meisjes in relatie tot de zestig
bijbehorende ouders samengebald tot ??n verhaal. We krijgen daarmee een
karikatuur te zien van een mooi Hindostaans meisje dat geen goede
communicatie kent thuis, dat van jongsafaan is geslagen en nog wordt
mishandeld, dat al eens van huis is weggelopen, dat geen bewegingsvrijheid
heeft, geen vriendje mag hebben, dat weer van huis wil weglopen, dat gebukt
gaat onder de sociale controle, dat denkt aan doodgaan, etc. Een
slachtoffer, dat gered moet worden. Een KOPP-kind. De ouders zullen vast
een of andere psychiatrische stoornis hebben, ze ruzi?n constant, ze
slaan, ze praten niet en hebben geen gevoel. Kortom, ze worden
gepresenteerd als soort psychopathische Neanderthalers. Die daders.

En dat moet het probleem zelfdoding onder een breder publiek bespreekbaar
maken! Het moet de groep om wie het gaat, de meiden, de ouders, de ooms en
tantes aanspreken. De meisjes die naar de uitzending kijken moeten zich in
het verhaal herkennen en de ouders moeten beseffen dat z?j fout zitten. En
dan komt het allemaal goed..?

Zulk simplisme en beperkte kijk op een problematiek die zo ernstig en
tegelijkertijd zo delicaat is, verdient toch echt een serieuzere aanpak.
Wat bezielt deze twee partijen om voor zo'n Ayaaniaanse methode te kiezen?
Is het de roem en de zelfverheerlijking van de makers die het wint van de
wetenschappelijke integriteit? Is het de subsidielust of de
profileringsdrang die een vernauwde blik oplevert?

Reeds eerder is er kritiek geweest op het rapport "Laat me los, hou me
vast", althans op de manier waarop ermee wordt omgegaan: doorspekt met een
reddersfantasie.

Hoe dan ook, het is een gemiste kans. Een half verhaal blijft een half
verhaal, waar noch de meisjes in kwestie noch hun ouders mee geholpen zijn.
Wat vraagt de dagelijks geleefde werkelijkheid van deze meiden?
Het allerbelangrijkste is begrip. Begrip voor hun bi-culturele positie,
voor hun specifieke identiteitsontwikkeling, waarbij ze in vergelijking
met
autochtone leeftijdsgenoten voor extra moeilijke taken komen te staan: de
loyaliteit naar de ouders toe, het verscheurend heen en weer geslingerd
worden tussen de verschillende normen en waarden waar ze dag in dag uit in
verkeren, het verkeren in een spagaat, schipperen met de andere
socialisatie in een groepsgerichte cultuur, waarbij de boodschap is 'samen
met de groep ben je iemand, alleen ben je verloren'. Begrip voor hoe diep
dat ingrijpt.

En dat het een existenti?le angst met zich mee kan brengen op het moment dat
ze voor zichzelf moet kiezen, wat vaak psychisch gekoppeld is aan een
afwijzen van de ouders. Begrip voor het feit dat je ze niet zomaar kunt
losrukken uit hun context, hoe goed bedoelend ook. Allang is bekend dat
veel hulpverlening mislukt omdat men geen rekening houdt met de context en
blind vaart op autonomiebevordering, co?te que co?te. Deze meiden hebben
een identiteit in relatie tot hun omgeving en daarmee een autonomie in
verbondenheid.

De specifieke context bestaat ook uit ouders en anderen uit de directe
omgeving met een Hindoe of Moslim achtergrond. Maar ook uit de
socialiserende Bollywoodfilms en uit de sturende sociale code "manai ka
boli" (wat zullen mensen wel niet zeggen).

Wil men de ouders meekrijgen dat dient ook hun positie bestudeerd te worden.
Hoe komen de ouders ertoe hun dochters zo strak te houden en te
overbeschermen? Waar zijn ze bang voor? Hoe gaan zij om met het leven in
verschillende culturen, dat de 'normale' puberteitsproblematiek bij hun
kinderen versterkt? Waarom herhalen de moeders bij hun dochters wat ze zelf
hebben meegemaakt? Wat komt erbij kijken voor de ouders om de overstap te
maken van een bevelscultuur naar een onderhandelingscultuur?

De problematiek is niet ge?soleerd en niet eenzijdig te benaderen. Zowel de
meiden als de ouders zijn onderdeel van ??n geheel. Daarom dient het verhaal
en de positie van de ouders in dit soort films een onderdeel te zijn. En
zeker niet direct met een opgeheven vinger allerlei opvoedcursussen
aandragen.

Het laatste wat deze ouders, en hun dochters nodig hebben is een
verontwaardigde Hollandse do-gooder die als een kruising tussen Florence
Nightingale en Moeder Theresa, de Hindostaanse ouders in de binnenlanden van

Den Haag, demoniseert en de dochters 'redt'. Waarvan precies, en waarheen?
De makers van de docudrama moeten nog starten met hun zoektocht naar de
klepel.


Indra Boedjarath is psycholoog-psychotherapeut en verbonden aan het Mental
Health Centre Beeklaan te Den Haag.

De inhoud van dit artikel wordt ondersteund door diverse betrokkenen, die
het belang van het betrekken van de context onderschrijven, zoals diverse
huisartsen, psychiaters, gezondheidszorgwerkers en ook programmamakers.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-04-2005, 01:33 PM   #8
balaquer
IF-Beginner
 
Join Date: Nov 2005
Posts: 74
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

als de boodschap je niet bevalt probeer je de boodschapper de schuld te geven
wees eerlijk vooral tegenover jezelf want er is niets om je voor te schamen de realiteit laat zich niet door de vorm maskeren.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-04-2005, 01:34 PM   #9
imported_Shiva
IF-Lid
 
Join Date: Oct 2004
Posts: 381
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

Quote:
Originally Posted by balaquer
als de boodschap je niet bevalt probeer je de boodschapper de schuld te geven
wees eerlijk vooral tegenover jezelf want er is niets om je voor te schamen de realiteit laat zich niet door de vorm maskeren.
Wederom geen inhoudelijk argument.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-04-2005, 01:53 PM   #10
yudhistir
IF-Nieuw
 
Join Date: Nov 2005
Posts: 8
Default Re: 'Integratie stagneert door partnerkeuze'

Quote:
Originally Posted by balaquer
kijk shiva als je de laatste dagen het nieuws gevolgd hebt (met name de NRC gelezen) dan heb je kunnen constateren dat het aantal zelfmoorden onder hindoestaanse meisjes en turkse collega s onevenredig zijn toegenomen in vergelijking tot andere. Nu wacht ik op het volgende " excuus" waarom dat volgens jou zo is. Je kunt natuurlijk ook kiezen door tegen beter weter in het gewoon te blijven ontkennen.
daar los je natuurlijk helemaal niets mee op maar het is voor het debat wel makkelijker
Doe je best* *afz Balaquer
Balaquer,

ik weet helemaal niet hoe jij aan die relatie tussen zelfmoorden en gemengde huwelijken komt. dat stond ook niet vermeld in de artikelen.

Wat wil je precies???
Status: Offline
 
Reply With Quote
Reply

Tags
door, integratie, partnerkeuze, stagneert
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

All times are GMT. The time now is 06:29 PM.
Vertalen:
Tags