Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DB   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS
FrontPage User Control Panel Browse Our Members View Calendar
Get New Posts! View Faq?

Go Back   Bollywood, India, Indian Culture > Algemeen > Religie & Spiritualiteit

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 12-22-2005, 10:15 AM   #11
Aghori
Guest
 
Posts: n/a
Default

Trouwens hein wat vind jij zelf dan van jehova getuigen?
  Reply With Quote
Old 12-22-2005, 10:17 AM   #12
Hein
IF-Crazy
 
Join Date: Apr 2003
Posts: 2,870
Default

Quote:
Originally posted by Aghori
Trouwens hein wat vind jij zelf dan van jehova getuigen?
ik vind dat veel dingen die geschreven worden in die boekjes van hun draagvlakken hebben uit het Hindoeisme en zeker de denkwijze van het leven.
__________________
PAS OP IK WERK VOOR DE FBI: FEMALE BODY INSPECTOR :)
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-22-2005, 10:20 AM   #13
Aghori
Guest
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally posted by Hein+-->
QUOTE(Hein)
Quote:
  Reply With Quote
Old 12-22-2005, 10:23 AM   #14
Hein
IF-Crazy
 
Join Date: Apr 2003
Posts: 2,870
Default

Quote:
Originally posted by Aghori+-->
QUOTE(Aghori)
Quote:
Quote:
Originally posted by Hein@
__________________
PAS OP IK WERK VOOR DE FBI: FEMALE BODY INSPECTOR :)
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-22-2005, 10:25 AM   #15
Aghori
Guest
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally posted by Hein+-->
QUOTE(Hein)
Quote:
Quote:
Originally posted by Aghori+-->
QUOTE(Aghori)
Quote:
  Reply With Quote
Old 12-22-2005, 12:02 PM   #16
Tantric Pandit
IF-Crazy
 
Join Date: May 2003
Location: Kali Ghat
Posts: 3,235
Default

Mensen die binnen hun "eigen mensen" elkaar verbroederen omdat het enige wat zij delen een bepaalde zienswijze is, dat kon Hitler ook!

Dat zij de waarheid "zien" is maar de vraag. Het Hindoeisme is niet pluriform, dus hoe kunnen takken/stromingen UIT het Hindoeisme dat wel zijn?

Anderszijds geredeneerd; zo doen ze teminste een beetje "kennis" op! :oops:
__________________
Jai Mahakali Smashaan Kali Bhadrakali Kapalini
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-22-2005, 07:17 PM   #17
Shiva
IF-Lid
 
Join Date: Jan 2003
Posts: 109
Default

Radhe Radhe,

Quote:
Aghori wrote
Quote:
Ik zie dat je een slimme jongen bent, je bent nu rijp om vishnu bhakt te worden, vishnu bhakt zijn is voor mensen met een hogere intelligentie. De mensen die jou pad bewandelen zijn minder intelligent en het zijn maar lage demigods die hun aanbidden. *
Ze vertelde me eveneens dat ze Shiv als lager zag dan Vishnu en dat hij in dienst staat van Vishnu. Alle lage levensvormen richten zich tot Shiv en hij leidt ze vervolgens naar Vishnu. Maar mensen met een hoge intelligentie hoeven shiv niet te eren, waarom? zij kunnen gelijk vishnu eren! *
Tja, hoewel ze ook hindu's zijn had ik weinig raakvlakken met die gedachte. Het was net alsof ik tegen een jehova getuige zat aan te praten. *
Wat vinden jullie, is er sprake van hierarchie? En zijn sommige goden lager dan andere
Aghori-ji,
Die eerbiedige vrouw heeft jou alleen duidelijk proberen te maken wat in een aantal geschriften z.a. Bhagavad Gita, Maha Bhagavad Purana, Brahma Samhita en nog een aantal geschriften staat.
Het uitgangspunt in deze kwestie is dat er speciale aanwijzingen zijn voor ons allen om in kali yuga op een simpele manier God te bereiken nl. door Sankirtan Yajna.
De heiligen hebben vier vormen van aanbidding voorgeschreven
Satya Yuga :Dhyan (meditatie)
Treta Yuga:Yajna (offers aan Deviís en Devataís ),
Dvapara yuga:Puja (verering van de Diety in de tempel)
Kali yuga:Harinam Sankirtan (het zingen van de Heilige Naam).
De Brhan-Naradiya Purana bevestigt zeer krachtig en herhaalt het drie keer, in Kali Yuga is de enige methode van aanbidding Harinam (de Heilige Naam), Harinam.

harer nama harer nama
harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva
nasty eva gatir anyatha

Er staat duidelijk "Er is geen andere weg, er is geen andere weg, er is geen andere weg!

Verder:
In de Brahma Yamala zegt Heer Siva tot Paqrvati:
ďHe Mahadevi. Kijk,in Kali-yuga is er geen makkelijker manier om van je zonden af te komen dan Sri-Hari-nama. Het is daarom van groot belang om Sri-Hari-nama onder de gewone mensen te propageren. Mensen kunnen in Kali-yuga gemakkelijk bevrijd raken van de grootste hel door sankirtana te doen van deze Maha-mantra.

Vervolgens:
In 1486 verscheen Heer Krishna in Bengalen als Sri Caitanya. Zijn verschijning als een incarnatie van God (avatar) werd reeds voorspeld in de Vedische schriften. Hij ontsluierde de aanbevolen methode voor de bewustwording van God (yuga-dharma): het in groep zingen van de heilige namen van de Heer. Met andere woorden: dezelfde Krishna, die
5 000 jaar daarvoor de Bhagavad-gita sprak, was nu verschenen om te tonen hoe te leven volgens de Bhagavad-gita.

In de Maha Bhagavad Purana staan een heleboel teksten die verhandelen omtrent Sri Krsna als de Allerhoogste Persoonlijkheid God.

S.B. Canto 1.3.28

ete cams'a-kal‚h pumsah
krishnas tu bhagav‚n svayam
indr‚ri-vy‚kulam lokam
mridayanti yuge yuge

Vertaling:

Tekst 28:

Al dezen maken deel uit van Heer Krishna, de allerhoogste Heer in eigen persoon die bescherming biedt in alle tijden en werelden tegen de vijanden van de koning van de hemelen [Indra].

Alle bovengenoemde avat‚ra's zijn hetzij volkomen deelaspekten, hetzij delen van de volkomen deel-aspekten van de Heer, maar Heer SrÓ Krishna is de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods. Ze verschijnen allen op stoffelijke planeten wanneer de atheÔsten er verwarring stichten. De Heer verschijnt om de theÔsten te beschermen.


S.B. Canto 11.5.32

krishna-varnam tvish‚krishnam
s‚ngop‚ng‚stra-p‚rshadam
yajn'aih sankÓrtana-pr‚yair
yajanti hi su-medhasah

Vertaling:
De intelligenten aanbidden met een heldere luister samen met metgezellen, dienaren, wapens en toegehorigen, middels de offerplechtigheid van hoofdzakelijk het gezamenlijk bezingen, van lof voor Krishna.

Als de wijzen van Satya yuga erachter komen hoe komen hoe makkelijk het is om Kali yuga bevrijd te raken, prijzen ze deze periode.
Srimad Bhagavatam 11.5.36

kalim sabh‚jayanty ‚ry‚
guna jn'‚h s‚ra-bh‚ginah
yatra sankÓrtanenaiva
sarva-sv‚rtho 'bhilabhyate

Vertaling:
De gelovigen bekend met de waarde, prijzen het tijdperk van Kali, erop wijzend dat zijn essentie eruit bestaat dat met het gezamenlijke bezingen zo goed als alle doeleinden worden bereikt.

Brahma Samhita - vers 1:

Isvarah paramah Krsna
sac-cid-ananda-vigraha
anadir Govinda
sarva karana karanam

Vertaling:
Krsna , die bekend staat als Govinda, is de Allerhoogste Goddelijkheid.Hij heeft een eeuwig gelukzalig, spiritueel Lichaam. Hij is de oorzaak van alles. Hij heeft geen begin en Hij is de oorspronkelijke Oorzaak van alle oorzaken.

Tenslotte de Bhagavad Gita:
B.G. 7.15

na m‚m duskrtino mŻdh‚h
prapadyante nar‚dham‚h
m‚yay‚pahrta-jn‚n‚
‚suram bh‚vam ‚srit‚h

Zij die kwaad doen en de dwazen geven zich niet aan Mij over; de laagsten der mensheid wiens kennis is gestolen door deze m‚y‚ hebben de atheÔstische aard aangenomen.

B.G.7.23

antavat tu phalam tes‚m
tad bhavaty alpa-medhas‚m
dev‚n deva-yajo y‚nti
mad-bhakt‚ y‚nti m‚m api

Betekenis
Niet meer dan vergankelijk zijn de vruchten die tot stand komen van hen die minder intelligent zijn; zij die op de goden uit zijn bereiken hen, terwijl zij die Mijn toegewijden zijn zowel Mij bereiken.

B.G. 7.20

k‚mais tais tair hrta-jn‚n‚h
prapadyante 'nya-devat‚h
tam tam niyamam ‚sth‚ya
prakrty‚ niyat‚h svay‚

Betekenis:
Vanwege uiteenlopende verlangens geven zij die verstoken zijn van kennis zich over aan de Devi's en Devata's en hun overeenkomstige regelingen, ze volgend naar gelang hun eigen aard.

B.G. Hst. 9.23

ye 'py anya-devat‚-bhakt‚
yajante sraddhay‚nvit‚h
te 'pi m‚m eva kaunteya
yajanty avidhi-pŻrvakam

Vertaling:
Alhoewel zij die toegewijden zijn van andere goden eveneens Mij alleen aanbidden, o zoon van KuntÓ, aanbidden ze Me op de verkeerde manier.

Zo kun je nog eindeloos doorgaan. Met een klein aantal teksten uit een aantal geschriften heb ik proberen duidelijk te maken dat die eerbiedwaardige mevrouw slechts de boodschap verspreidt die met name betrekking heeft op de aanwijzingen voor kali yuga. nl. DE SANKIRTAN YAJNA.

Dat Sri Ram Shiva gaat vereren wordt gezien als een bijzondere eer an Shiva.
Dit zien we ook in de Mahabharat als Sri Krsna Arjuna adviseert om zich te wenden tot Indra en Shiva voor het verkrijgen van wapens.
Eigenlijk heeft Sri Krsna de hulp van Arjuna en de Devi's en Devata's niet nodig om de beginselen der religie te herstellen en Zijn toegwijden te plezieren.
Maar voor Krsna zijn de zuivere toegewijden heel dierbaar en daarom werden de Devi's en Devata's uitgenodigd om mee te mogen doen met Krsna Lila.

En BOVENAL , als je eenmaal Amriet (nectar) hebt geproefd door het bezingen van de Heilige Namen van Krsna,door tonen van axtatische liefde, voel je intens geluk en daar gaat het juist om.

Hari Bol !
__________________
Prijs Govinda, loof Govinda richt je tot Govinda dwaas!
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-22-2005, 08:23 PM   #18
Aghori
Guest
 
Posts: n/a
Default

Jai Maha Kali!

Nu komt dus echt die clash, tantra vs bhakti :twisted:

Shiva zo kan ik ook tal van geschriften aanhalen die shiv prijzen en de vaidika karma kaand verwerpen in de Kal Yug tijd. De geschriften voor de Kal Yug zijn de Tantras!

Hoe kan je nondualiteit realiseren als je hierarchie hanteert in de godelijke wereld???

Caitanya wordt wel als een incarnatie gezien maar devi durga en kali zijn lagere vormen?? Leg me dat eens uit! En probeer het vanuit eigen verstand wat de geschriften zijn niet eenduidig, ik kan ook diverse tantras aanhalen die wat jij verkondigt tegenspreekt!
  Reply With Quote
Old 12-22-2005, 10:09 PM   #19
profiel
IF-Addicted
 
Join Date: Jul 2005
Posts: 820
Default

Er zyn verschillende manieren om het hoogste te bereiken, waarvan 1 zeker de weg van krishna is zonder meer.

Maar waar het om gaat is....praten die zelfde geschriften die jy hier aanhaalt dat shiva of welke andere god een ondergeschikte, diennaar is aan krishna??? Dacht het niet he? In vishnu puraan staat vishnu is de grootste, in shiva mahapuraan staat dat shiva de grootste is in devi puraan je raadt het al. Ze zyn alleemaal 1 hoe kan j e van de grootste praten.

Wel even een nopmerking als je denkt dat zingen in een groep, je tot de hoogste persoonlijkheid kan brengen...dan leef je ineen waan...het zal een effect op je hebben maar niet in die mate. Je zal er toch zelf voor moeten werken........
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-22-2005, 10:11 PM   #20
Tantric Pandit
IF-Crazy
 
Join Date: May 2003
Location: Kali Ghat
Posts: 3,235
Default

Quote:
Originally posted by profiel
Wel even een nopmerking als je denkt dat zingen in een groep, je tot de hoogste persoonlijkheid kan brengen...dan leef je ineen waan...het zal een effect op je hebben maar niet in die mate. Je zal er toch zelf voor moeten werken........
Profiel, wat doe jij om tot God te komen?
__________________
Jai Mahakali Smashaan Kali Bhadrakali Kapalini
Status: Offline
 
Reply With Quote
Reply

Tags
dan, die, god, hoger, jou, mijn, van

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump

All times are GMT. The time now is 07:29 PM.
Vertalen:
Tags