Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DB   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS
FrontPage User Control Panel Browse Our Members View Calendar
Get New Posts! View Faq?

Go Back   Bollywood, India, Indian Culture > Algemeen > Religie & Spiritualiteit

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 05-22-2007, 09:53 AM   #31
Tantric Pandit
IF-Crazy
 
Join Date: May 2003
Location: Kali Ghat
Posts: 3,235
Default

Mensen met sommige meningen dienen gewoon gestraft te worden. Meningen in blasfemie onder andere.
__________________
Jai Mahakali Smashaan Kali Bhadrakali Kapalini
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 05-24-2007, 05:50 PM   #32
Sudarshan_Chakkar2007
IF-Nieuw
 
Join Date: May 2007
Location: Utrecht
Posts: 2
Default Brahman

Krishna zegt zelf in de Bhagwad Geeta dat iemand niet geboren word als brahmin maar dat zijn handelen en streven er zo naar leid...

einde discussie :!:
__________________
But one who remains ecstatic within the self; self illuminated and fully satisfied within the self only;activities do not excist for him
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 07-09-2007, 09:36 AM   #33
I C U
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2007
Location: Brabant
Posts: 403
Default

(Anonymous @ Nov 9 2002, 07:31 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Quote:
Pandit ik las dit op het waterkant forum, en ik ben benieuwd naar uw mening en weerwoord.
Het is zaak onze sudra-broeders bewust te maken van de (mentale) slavernij en inferieuriteit waartoe het hindoeisme ze voor altijd toe verdoemd heeft.
De veda's en de Bhagavad Ghita hadden en hebben als doel arme mensen te onderwerpen aan de superioriteit van de (blanke)brahmanen. :
Het is nu meer dan 3000 jr. geleden dat de brahmanen hun tiranishe heerschappij begon in india.
De brahmanen (ariers) kwamen naar india vanuit een buitenland (zij zijn geen orginele indiers maar kwamen uit noord-asie, zij veroverden india en onderwierpen de orginele zwarte-bevolking (sudras) en oefenen sinds dien een tyranisch bewind over hen uit. Om indruk te maken en om hun superioriteit te benadrukken, bedachten deze veroveraars verschillende manieren om hun belangen zeker bevorderen.
De orgin. bevolking waren al een onderworpen volk en werden ook onthouden van kennis waarover de brahmanen beschikten.
Vandaar dat deze arme mensen het doel en de idealen van hun veroveraars nooit konden begrijpen of bevatten. Om ze verder te overmeesteren en voor altijd in het donker te houden, fabriceerden de brahmanen valse religieuze verhandelingen (vedas en Bhagavad Ghita geschriften) en claimden dat deze direct van God afkomstig waren als openbaringen.
De arme bevolking werd gedwongen deze leugens te slikken. Daarnaast verzonnen ze vele legendes in hun zgn. godelijke boeken, waardoor dit veroverde volk hen (brahmanen) trouw zou dienen opdat god tevreden zal zijn en dat, dat de vernaamste doel was van hun betaan.
Deze fictie werd in hun valse verhandelingen erg benadrukt.Het was ook het begin van de wrede en medogenloze brahmaanse tyranie, ongekend in de geschiedenis van de mensheid.
Engelse, franse duitse en amerikaanse wetenschappers hebben duidelijk vastgesteld,dat deze religeuze boeken (vedas) door de brahmanen gefabriceerd en vals zijn, omdat ze gemaakt zijn om in de gedachte van de mensen de grootsheid van de brahmanen te benadruken door ze in te palmen met fictie waarin de brahmanen superieur zijn, zelfs aan de Almachtige God.
De brahamanen hebben verhandelingen verzonnen in de naam van God om de mensen hun legitieme rechten te ontnemen en voor zichzelf een voorbeschikte en bevoorrechte positie toe teschrijven in de maatschappelijke hierarchie.
Nooit eerder had een imperische macht over een zwakker volk zo'n medogenloze en zielsvernietigende dominatie uitgeoefend, als de brahmanen deden met de sudras.
De brahmanen maakten in vedas de volgende raciale hierarchy :
1. Pure-Blooded Brahmans
2. Non-Brahman Aryans
3. Non-Aryan Caucasoids, like Greeks (`Yavanas'), Scythians (`Sakas', `Rajputs'), etc.
4. Mongoloids
5. Blacks (`Sudras')
(deze raciale hierarchie werd door de Nazi's overgenomen. In feite de hele nazi-ideologie van arianisme , is afkomstig uit de vedas en Vaishnava religie (bijv. Brahmanism)
Deze hierachie wordt is in de vedas geformaliseerd in "religeuze" wetten.
Tegelijkertijd met de glorificatie over vereering van het brahmaanse "ras", werd ook de glorificatie van "het land van de Goden" opgedrongen.
De enige inwoners van dit (fictieve) land waren de zuivere blank/wit-getinte Brahminanen. Dit land vertegenwoordigd in het hindoeisme de gouden tijdperk van de beschaving.
De Arische Vaishnavitische geschiften kenmerken dit als de ultime status, en de Brahamanen hebben herhaaldelijk geprobeerd deze zuiver brahmaanse natie te bewerkstelligen, wat geleid heeft tot grootschallige afslachtingen en genocide.
vedas zijn een vereering van het (blanke) brahmaanse ras en hun superioriteit:
" Een brahmaan, wordt geboren als het hoogste op aarde, de Heer van alle levende wezens, ter bescherming van de 'schatten van de wetten'
" Wat er ook bestaat in de wereld, is het eigendom van de brahmaan: vanwege de uitmuntendheid van zijn origine als brahmaan, heeft hij recht op alles..." -- [ Manu.I.99-100 ]
"De rijkdommen die gestolen zijn door de brahmaan, leiden naar een welzijn in het volgend leven; de rijkdommen geschonken aan een Sudra leiden hem naar de Hell." (Sukraniti) -- [ Tirth.118 ]
" Als een geleerde brahmaan een schat vindt uit het verleden, mag hij alles ervan nemen; omdat hij de meester is over alles."
" Als de koning in de grond een schat vindt uit het verleden, laat hem de helft geven aan de brahmanen en de anderhelft is voor zijn schatkist."
-- [ Manu.VIII.37-38 ]
"Geld (rijkdom) dat aan de brahmaan is gegeven is een onvergankelijke schat voor koningen."
-- [ Manu.I.82 ]
"Een vrouw, een zoon en een slaaf, deze drie mogen geen bezittingen hebben; bezittingen die zij verwerven zijn het eigendom van hun meesters. Een brahmaan heeft recht op de goederen van een Sudra (slaaf); omdat een sudra geen bezittingen mag hebben, mag zijn meester het zich toeigenen.-- [ Manu VIII.416-417 ]
De sudras hebben eeuwen als slaven en voetvegen gefungeerd voor de brahmanen.
De komst van het Britse imperialisme was voor hun een bevrijding.
to be continued....[/b]
Dit verhaal is niet helemaal waar...
Dit is namelijk 1 vermakelijk verzinsel opgetekend door westerlingen, om zo hun goedheid en superioriteit bocen donkere mensen te laten gelden.
Er is nooit 1 ARISCH ras India binnengetrokken. En al helemaal niet 3000 jaar geleden. Deze verhalen zijn door westerse onderzoekers zo neergezet met tijdlijnen, dat je het haast zou gaan geloven. Maar het tegendeel is waar.
Het kastensysteem is ontwikkeld door Sri Hari Vishnu, met als doel dat elk mens zorg draagt voor elkaar. Het is allerminst de bedoeling dat mensen het tegenelkaar gebruiken.
Ik zeg al: Het zijn mensen die dit geevalueerd hebben naar hun zin, met name rijke en welgestelde mensen.
Zo konden ze zich elke titel aanmeten en macht uitoefenen op het volk.
In deze tijd kun je zoiets ook teweeg brengen: Ontdek 1 indianenstam in Zuid-Amerika en laat ze 1 blanke zien... Ze denken meteen dat het god is. Zo kun je hindoes vanalles wijsmaken.
__________________
Boere nazar wale,
Tera moeh kala....
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 10-09-2007, 02:53 PM   #34
Rsi.
IF-Nieuw
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 4
DefaultAls je de eerste hoofdstukken van de Bijbel leest o.a. Levi, Numeri, Deuteronomium dan kom je er gauw achter dat G'd een priesterkaste vormt en daarna de dienstplicht invoert (kaste der krijgers) en daarna ook een arbeiders kaste inricht.
Alleen praten we er maar liever niet over. Het is beter om het over de kastenstelsel van de hindoes te hebben.

Ook in de islam kennen ze een kasten stelsel. Alleen moslims zijn nogal hoogmoedig over de eigen religie en nogal laagdunkend over andere religies en zowat alles waar je commentaar op geeft is godslasterlijk, vooral als het uit de mond van een 'afgodendienaar' komt, dan is het helemaal foute boel. De fundamentalist erop wijzen dat de Profeet Mohammed (vzmh) en zijn gehele huishouding een status aparte kregen mag natuurlijk ook niet, zoals dat de vrouwen van de Profeet tot de moeders van de moslims/mensheid werden gedoopt, ook mochten ze na de dood/opname van de Profeet (vzmh) niet meer huwen met een andere moslim, terwijl dit voor elk andere moslima (weduwe, gescheiden) wel mogelijk was/is.

Helemaal godslasterlijk zijn vragen stellen over de 99 'Schone' Namen van Allah(Swt).


b.v. De vraag stellen bij Wie de het beste kan wezen als je een bepaalde zegening nodig hebt doet menig moslimhartje sneller kloppen. Het zou toch niet uit moeten maken dacht ik zo als de Ene Entiteit Ook de Andere Entiteit Is? Maar toch maakt het degelijk wat uit net zoals bij de Hindoestanen ze voor schoonheid, rijkdom en voorspoed Mata Lakshmi aanroepen/bidden en voor genezing, kracht b.v. Hanuman Baba aanroepen/bidden zo geldt het ook voor de 99 Namen van Allah(swt). In de koran staat dan

[17:110] Zeg: "Roept Allah aan of roept Rahmaan aan, bij welke naam gij Hem ook noemt, Hij heeft de schoonste namen." En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht, doch zoek een middenweg.

Dus eigenlijk zou het niet uit mogen maken wie je aanbid voor welk zegening je wilt krijgen of anderen wilt toebedelen, maar is het werkelijk zo?

Als jij je vijandig vernietigd wil hebben ga je het dan aan de Barmhartige vragen?
Of is het toch niet beter om het aan ad- Darr (de Angstaanjager/de Vernietiger der vijanden) te vragen? Als je iets snel gedaan moet hebben ga je het dan aan de Vertrager vragen of aan de Super Snelle? Etc, etc, etc.De Monotheistische Brahmanen (alleen uit hun kaste/geslacht).

Quran
[19:58] Dezen zijn het over wie Allah Zijn zegeningen heeft uitgestort; namelijk de profeten van het nageslacht van Adam en van degenen die Wij met Noach droegen (in de ark) en van het nageslacht van Abraham en Isra
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-10-2007, 05:48 PM   #35
Iyer
Guest
 
Posts: n/a
Default

Jammer dat er zoveel onzin gespoten wordt als dat stuk van de waterkant.
Brahmanen zijn niet blank. Lichte en donkere mensen zijn in alle bevolkingsgroepen te vinden. Het is wel waar dat hoe zuidelijker je gaat hoe meer donkere mensen je ziet.
Die Arische invasie is een verzinsel. Een Arisch ras bestaat niet. Arya betekent edel. Of wil hij beweren dat de Arya Samaj een soort organisatie is van een bepaald ras.
Het zou goed zijn als hindoes wat meer bewust zouden worden over hun geweldige rijke cultuur en religie.
  Reply With Quote
Old 12-10-2007, 09:01 PM   #36
vissie-j
Administrator
IF-Crazy
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 3,022
Default

Quote:
Originally Posted by Iyer View Post
Jammer dat er zoveel onzin gespoten wordt als dat stuk van de waterkant.
Brahmanen zijn niet blank. Lichte en donkere mensen zijn in alle bevolkingsgroepen te vinden. Het is wel waar dat hoe zuidelijker je gaat hoe meer donkere mensen je ziet.
Die Arische invasie is een verzinsel. Een Arisch ras bestaat niet. Arya betekent edel. Of wil hij beweren dat de Arya Samaj een soort organisatie is van een bepaald ras.
Het zou goed zijn als hindoes wat meer bewust zouden worden over hun geweldige rijke cultuur en religie.

hoeveel hindustaanse stromingen zijn er dan volgens jou???
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-11-2007, 01:19 PM   #37
Iyer
Guest
 
Posts: n/a
Default

Hoeveel Hindoestaanse stromingen?
Ik ben hindoe maar geen Hindoestaan, heb geen Surinaamse achtergrond.
Hindoestanen zullen het beter weten. Ik denk dat onder Hindoestanen twee stromingen belangrijk zijn Sanatana-dharma, dat onstaan is uit het volkshindoeisme van Noord-India, waar de immigranten vandaan komen. En Arya Samaj, dat het accent legt op de Veda's die door Swami Dayanand zijn herinterpreteerd.

Voor het algemene hindoeisme is Sanatana-dharma geen stroming maar een overkoepeling waar alles toe behoort waar dharma een belangrijke rol in heeft, dus ook boeddhisme, jainisme en sikhisme.

Over stromingen in het hindoeisme is het belangrijk te weten wat je verstaat onder stroming. Hindoeisme en dharma houdt zich ook bezig met zaken die buiten de waarneming staan van de zintuigen, buiten het gewone denkvermogen en die dus niet onder woorden te brengen zijn. Elke praktijk gaat uit van het wat praktisch is. Dus wat wel onderhevig is aan de wereld, en dus afhankelijk is van formuleringen waarbij het denken en zintuigen wel een rol spelen.
Daarom kan er niet één opvatting zijn. Het is als één diamant met ontelbare geslepen vlakken.
  Reply With Quote
Old 12-11-2007, 05:41 PM   #38
vissie-j
Administrator
IF-Crazy
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 3,022
Default

Quote:
Originally Posted by Iyer View Post
Hoeveel Hindoestaanse stromingen?
Ik ben hindoe maar geen Hindoestaan, heb geen Surinaamse achtergrond.
Hindoestanen zullen het beter weten. Ik denk dat onder Hindoestanen twee stromingen belangrijk zijn Sanatana-dharma, dat onstaan is uit het volkshindoeisme van Noord-India, waar de immigranten vandaan komen. En Arya Samaj, dat het accent legt op de Veda's die door Swami Dayanand zijn herinterpreteerd.

Voor het algemene hindoeisme is Sanatana-dharma geen stroming maar een overkoepeling waar alles toe behoort waar dharma een belangrijke rol in heeft, dus ook boeddhisme, jainisme en sikhisme.

Over stromingen in het hindoeisme is het belangrijk te weten wat je verstaat onder stroming. Hindoeisme en dharma houdt zich ook bezig met zaken die buiten de waarneming staan van de zintuigen, buiten het gewone denkvermogen en die dus niet onder woorden te brengen zijn. Elke praktijk gaat uit van het wat praktisch is. Dus wat wel onderhevig is aan de wereld, en dus afhankelijk is van formuleringen waarbij het denken en zintuigen wel een rol spelen.
Daarom kan er niet één opvatting zijn. Het is als één diamant met ontelbare geslepen vlakken.

hmmm, interesante gedachte,
heb je ook specifieke bronnen die jou gedachtes kunnen verklaren?

er zijn idd meerdere opvattingen over het Hindoeísme...

het verhaal van hindustan in india, daar is het zover ik zelf heb begrepen alles begonnen... daarvandaan is het overgedragen aan suriname (o.a. slavennarij)

en wanneer welke stroming is begonnen dat weet ik niet...

ik ken de Arya, brahman, sanatan, maar er moeten volgens mij nog een paar zijn, arya en sanatan zijn meest bekenden dacht ik...
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 12-12-2007, 02:53 PM   #39
Iyer
Guest
 
Posts: n/a
Default

Vissie-j, bedankt voor je reactie op dit nogal dode forum.
Jammer, want dit is een mogelijkheid voor interessante gedachtewisselingen.
Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
hmmm, interesante gedachte,
heb je ook specifieke bronnen die jou gedachtes kunnen verklaren?
Specifieke bronnen kan ik nu niet zo gauw geven. Veel lezen, nadenken en sadhana.
Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
er zijn idd meerdere opvattingen over het Hindoeísme...
Eerst zou je een definitie moeten gevenover wat je verstaat onder hindoeisme. Een eenduidige difinitie van het hindoeisme bestaat niet.
Het woord hindoe of hindoeisme komt nergens in de geschriften voor.
Het woord hindoe komt uit het Perzisch en betekent Indier.
Een ruime definitie zou kunnen zijn: "alle culturele en religieuse uitingen die in het het gebied van Zuid-Azie zijn onstaan".

De bijbel werd geschreven als boek voor de christenen, de koran als boek voor de moslims.
Met hindoes ligt het anders. De Bhagavadgita (om maar een voorbeeld te noemen) werd niet geschreven voor een bepaalde groep mensen.
De Bhagavadgita is ontstaan. Wie het wil bestuderen doet het, wie het naast zich neer wil leggen, legt het naast zich neer.
Het zelfde geldt voor de Vedische mantra's. Bepaalde kosmische waarheden werden ervaren en gezien door Rishi's, die ze vast legden in klanken. Niet voor een bepaalde doelgroep.

Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
het verhaal van hindustan in india, daar is het zover ik zelf heb begrepen alles begonnen... daarvandaan is het overgedragen aan suriname (o.a. slavennarij)
Dit is wat vaag voor mij. Hindustan is het Perzische woord voor India. Wordt in het Hindi wel een gebruikt, maar niet in de andere Indiase talen. Zeker niet in de zuidelijke. Moet ik eruit begrijpen dat de voorouders van de Hindoestanen uit Noord-India kwamen (waar bepaalde Hindi-dialecten werden gesproken) en naar Suriname kwamen om de als contractarbeiders de pas vrijgemaakte slaven te vervangen?

Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
en wanneer welke stroming is begonnen dat weet ik niet...
ik ken de Arya, brahman, sanatan, maar er moeten volgens mij nog een paar zijn, arya en sanatan zijn meest bekenden dacht ik...
De basis zijn de Veda's. De meeste delen van de Veda's zijn heel moeilijk te begrijpen, ook voor degenen die goed Sanskrit kennen. De oorsprong van de Veda's is zo oud en uit een hele andere tijd. Om die kennis en wijsheid toegankelijk te maken zijn er door hoog ontwikkelde lieden die het hoogste doel bereikt hadden wat er te bereiken valt andere geschriften ontstaan.

Verder wordt er rekening gehouden met de verschillende ontwikkelinsgsfasen van mensen en met verschillende gerichtheden. Sommige mensen zijn wat emotioneel aangelegd, anderen verstandelijk. Sommigen mensen nemen de moeite om de meest ingewikkelde filosofieen te bestuderen, anderen hebben de tijd er niet voor. In het hindoeisme is er voor iedereen wat. Een arts schrijft ook niet voor elke patient hetzelfde recept uit. Vandaar verschillende stromingen.

Verder is het belangrijk dat boeken en geschriften ook niet alles zijn. De ultime waarheid, de oorsprong van het leven en van het bestaanis niet onder woorden te brengen. "yato vaacho nivartante manasaa saha"
= vandaar komt de spraak terug samen met het verstand.
Maar dat wil niet zeggen dat het niet onmogelijk is om de hogere toestanden te bereiken, of om de oorsprong van het leven en bewustzijn te kunnen ervaren. Er is een weg, er zijn veel wegen.
  Reply With Quote
Old 12-12-2007, 09:46 PM   #40
vissie-j
Administrator
IF-Crazy
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 3,022
Default

ikkom hierop terug
Status: Offline
 
Reply With Quote
Reply

Tags
hindoeisme, ontmaskerd

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump

All times are GMT. The time now is 09:45 AM.
Vertalen:
Tags