Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DB   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS
FrontPage User Control Panel Browse Our Members View Calendar
Get New Posts! View Faq?

Go Back   Bollywood, India, Indian Culture > Algemeen > Religie & Spiritualiteit

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 04-14-2007, 11:54 PM   #13
Soedesh
IF-Lid
 
Join Date: Sep 2005
Posts: 140
Default

Superieur? Ik denk dat vegetariers verantwoordelijker met de natuur omgaan, want "in mijn geval" denk ik dat elke actie gevolgen heeft. Om vlees of vis te kunnen eten moet er gedood worden. Deze dood zal slechte gevolgen voor de mens teweeg brengen. U als moslim zou toch moeten weten dat ook in de koran het doden van ONSCHULDIGE WEZENS wordt verboden!

koran,sura 6 vers 151. Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.

Een ziel ten onrechte doden heeft hier toch geen verdere interpretatie nodig dacht ik?

Elke Hindoe heeft de plicht om "dharm" na te leven. Dharm omvat het totaal aan geschreven en ongeschreven regels waaraan men hoort te houden. Één van de beginselen van dharm is de wet van geweldloosheid (ahinsa). De mens hoort geen enkel schepsel leed te veroorzaken, laat staan ze te doden. Om vlees te kunnen eten moet een schepsel gedood worden en dat is niet toegestaan. Volgens de Mahaabhaarat (18.116.37-41) is Ahinsa de hoogste Dharm, de beste Tap (ascese), de grootste gift, de hoogste zelfbeheersing, het hoogste offer, de hoogste macht, de hoogste vriend, de hoogste waarheid en het hoogste onderwijs.

Als je al geen respect hebt voor dieren dan heb je ook de neiging om minder respect te hebben voor mensen. Waarom? omdat dieren door de meeste mensen beschouwd worden als minderwaardige wezens... en ja als je al geen respect hebt voor minderwaardige wezens, dan is de kans groter dat je voor de mens ook geen respect hebt, of toch minder... en dat je dan daardoor anderen kwaad berokkend. Een koe leeft evenzeer graag, als bv slachters zouden beseffen, diep in hun hart (en ik beweer niet dat ze dat niet hebben) dat hij / zij verantwoordelijk is dat die koe zodadelijk haar laatste adem zal uitblazen, voor de laatste keer de geur van haar omgeving zal kunnen opsneuven en dat zij voor eeuwig de ogen zal sluiten, ... dan denk ik niet dat die slager daar nog mee door kan gaan... ik kan het me gewoon niet voorstellen! Het is ongeloofelijk wreed!

Bovendien zijn middels medische studies aangetoond dat vegetarische maaltijden voedzamer en makkelijker te verteren zijn. Ons nogal lang darmkanaal, ons gebit, de zuurtegraad van onze maag en ons gebrek aan klauwen wijzen erop dat we niet gemaakt zijn om vlees te eten. Tenslotte; elk schepsel heeft de natuurlijke gave om te beseffen wanneer de dood nabij is. Dit besef leidt tot bezorgdheid en angst van het schepsel. De angst en bezorgdheid leiden weer tot het aanmaken van bepaalde chemische stoffen die in het vlees achterblijven. Als dit vlees ingenomen wordt, worden de angsten van het afgeslachte dier in het lichaam en de geest van de eter gecreëerd.

Het houden van zoveel dieren wereldwijd voor vleesconsumptie, houdt ook in dat er voor die dieren genoeg land moet zijn om op te grazen. Om dit te bereiken worden veel bossen gerooid. Tussen 1960 en 1985, werd bijna 40 % van alle Centraal Amerikaanse regenwouden vernield voor het creëren van grond voor vee. De regenwouden die de 'longen van de wereld vormen', worden op deze manier ernstig bedreigd. Niet alleen de bomen, maar ook al het dierlijk leven wat daar in voor kwam is vernietigd. Ook worden in die arme landen kleine boeren vaak gedwongen om veevoer voor onze dieren te kweken, wat weer tot gevolg heeft dat de plaatselijke bevolking zelf niet genoeg voedsel en landbouw grond heeft. Op deze manier worden armoede en honger in dit soort landen in stand gehouden. Het gebruik van landbouwgronden om dieren op te laten grazen is bijzonder nadelig voor de steeds maar sneller groeiende wereldbevolking. Een normale akker met grasland produceert ongeveer 330 kilo vlees. Hetzelfde stukje grond kan ook 40.000 kilo aardappelen produceren. Bovendien kost de productie van één pond vlees ongeveer 11.250 liter water. Er is veel minder water voor nodig om een pure vegetariër een jaar lang van voedsel te voorzien (een die geen vlees, eieren of melkproducten eet), dan dat er nodig is om één maand voedsel voor een vleeseter te produceren.

b.t.w. check hier http://www.youtube.com/watch?v=8OD683YQCOY hoe barbaars het eraan toe gaat voordat het op je bord terecht komt. Smakelijk eten!
Status: Offline
 
Reply With Quote
 

Tags
die, hier, hindoes, ook, zijn

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump

All times are GMT. The time now is 10:51 AM.
Vertalen:
Tags