Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Studie Algemeen (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=110)
-   -   [b]Beurzen voor Surinaamse studenten die aan de UVA studeren [/b] (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=8026)

ris 12-05-2006 07:47 PM

[b]Beurzen voor Surinaamse studenten die aan de UVA studeren [/b]
 
BESTE HSFN-ERS CHECK THIS OUT !!!!
Beurzen voor Surinaamse studenten
?
De Universiteit van Amsterdam (UvA) stelt in 2007 maximaal vijf basisbeurzen van ? 250,- per maand ter beschikking aan Surinaamse studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld problemen hebben met de financiering van hun studie. De beurzen worden verstrekt voor een periode van maximaal twaalf maanden. Het doel van deze beurzen is het bevorderen van de studievoortgang en/of het afstuderen.
Studenten met (uitsluitend) de Surinaamse nationaliteit kunnen een schriftelijk verzoek indienen op aanvraagformulieren. Deze aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het Service & Informatiecentrum.

Een commissie van studentendecanen maakt een selectie uit de aanvragen en stelt vast welke studenten (maximaal vijf) voor een beurs in aanmerking komen.
Bij de selectie zal onder meer worden gelet op de studievoortgang, de prognose van de datum van afstuderen en de overige inkomsten.

Aanvraagformulieren zijn vanaf 1 oktober jl. verkrijgbaar bij de balie van het Service & Informatiecentrum (zie Contact voor het adres). De formulieren moeten v??r maandag 13 november 2006 retour zijn bij de Studentenzaken, Tav. Afdeling Studentendecanen, Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam.

Na de selectie van de brieven worden in de week van 27 november 15 studenten uitgenodigd voor een gesprek, dat zal plaatsvinden op 28 of 30 november. Vervolgens wordt een definitieve keuze van vijf studenten gemaakt. V??r 25 december 2006 ontvangen alle aanvragers een schriftelijk antwoord op hun aanvraag.

Bron: http://www.cms.uva.nl/studentenservices/
Datum: 10 oktober 2006


All times are GMT. The time now is 02:14 PM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved