Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DB   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS
FrontPage User Control Panel Browse Our Members View Calendar
Get New Posts! View Faq?

Go Back   Bollywood, India, Indian Culture > Algemeen > Religie & Spiritualiteit

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 04-09-2007, 05:58 PM   #1
Ranjita
Guest
 
Posts: n/a
Default Man 7 keer trouwen en een vrouw niet?

Ram Ram,

Vaak hoor je dat mannen volgens het Hindoe´sme 7 keer mogen trouwen en vrouwen maar 1 keer. Volgens onze pandit bestaat er officieel geen echtscheiding in het Hindoe´sme. Maar als vrouwen de tweede keer willen trouwen, mag er geen sindoor gezet worden en er mogen ook geen phere genomen worden. Terwijl de man wel vaker sindoor mag zetten en phere mag nemen. Als een vrouw volgens het Hindoe´sme voor de tweede keer wil trouwen, kan dat tegenwoordig deels, maar toch blijft de man waarmee ze als eerst volgens de Hindoeritus getrouwd was, haar echte man. Dus mannen kunnen meerdere vrouwen hebben, maar een vrouw heeft altijd maar 1 man?:? :? Het komt er dus op neer dat een man 7 vrouwen kan hebben, maar een vrouw altijd maar aan 1 man (haar eerste man) verbonden zal zijn. Waarom mannen wel en vrouwen niet?? Ik dacht dat mannen en vrouwen volgens het Hindoe´sme gelijk waren:?:
  Reply With Quote
Sponsors
Old 04-09-2007, 10:38 PM   #2
Bandarwa
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2002
Posts: 204
Default

In ieder geval was dat niet de praktijk in de tijd van de Mauryas. De gebruiken zijn waarschijnlijk veranderd vanaf de Middeleeuwen:

Woorden voor een Hindu vrouw gerelateerd aan haar status:
1. Kumaarikaa: ongetrouwd
2. Saubhaagyavatii: (gelukkig) getrouwd
3. Vidhavaa: weduwe
4. Punarbhuu: hertrouwd (na scheiding of overlijden echtgenoot)

Een gescheiden vrouw die wenst te hertrouwen wordt een KuTumba-kaamaa (vrouw verlangend naar familie-uitbreiding) genoemd in de Arthashaastra.

Een vrouw kan wel degelijk (zelf) scheiden van haar man:
niicatvaM paradeshaM vaa prasthito raaja-kilbiShii |
praaNa-abhihantaa patitas tyaajyaH kliibo api vaa patiH
|| ASh III.2.48||
Als een echtgenoot slecht is, langdurig afwezig is in het buitenland (geen contact opneemt), een landverrader is, zijn (gezins)leven in gevaar brengt, zijn eer verliest, zijn mannelijkheid kwijt is, zo een echtgenoot mag door zijn echtgenote verlaten worden. [zo een echtgenote mag scheiden van haar echtgenoot]

Echtscheiding bij wederzijdse vijandigheid
amokShyaa bhartur akaamasya dviShatii bhaaryaa bhaaryaayaash ca bhartaa ||III.3.15||
parasparaM dveShaan mokShaH || III.3.16||
Een vijandige echtgenote kan niet tegen de will van haar echtgenoot het huwelijk opgeven, noch een echtgenoot (op die manier) van zijn echtgenote.
(Echter,) een echtscheiding [mokSha] is mogelijk bij wederzijdse vijandigheid..

Voorzieningen na de echtscheiding
1. Shulka: haar eigendommen (striidhana) en financiele compensatie (aadhivedanikaamaartham).
2. Graasacchaadana: voorzien in voldoende kleding en voedsel. [als de ex-partner minder bemiddeld is]
__________________
Wie een kuil graaft voor een (b)ander, wordt moe.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 04-10-2007, 11:14 AM   #3
Mahesh
Super Moderator
IF-Crazy
 
Join Date: Mar 2003
Location: Den Haag
Posts: 2,067
Default

Aum Namah Shivaaya

Ranjita-ji, even een aanvulling op d ezeer verhelderende post van bandarwa maharaj [maharaj, ik ben erg verheud dat je weer terug bent :D ]
Misschien kun je deze tiopic doorlezen en daar wat antwoorden vinden op je vragen:

http://www.indianfeelings.com/forum/viewto...t=14673&start=0
__________________
Hij die het lef heeft niets te zijn, bezit de potentie alles te zijn!
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 04-10-2007, 03:04 PM   #4
Ranjita
Guest
 
Posts: n/a
Default

Ram Ram,

Ik heb op die link gekeken en ook op die link die daarop gegeven wordt, maar er staat nergens een antwoord.
  Reply With Quote
Old 04-11-2007, 08:41 AM   #5
Bandarwa
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2002
Posts: 204
Default

Beste Ranjita,

Er wordt zoveel beweerd, zoals dat echtscheiding niet mogelijk is e.d. De voorbeelden uit de Dharmashastra delen van de Arthashastra vertellen een ander verhaal.

In het algemeen wordt een huwelijk bij voorkeur eenmaal gesloten. In de praktijk kwamen echtscheidingen voor en zeker tweede huwelijken. Mata Kunti had met Surya (telg van de Saura of Saurya, een Rajarshi dynastie) een zoon genaamd Karna en met Pandu Kauravya drie andere.

Ik ben benieuwd naar de Dharmasmrti tekstplaatsen met betrekking tot de bewering dat een man 7 keer mag trouwen en de vrouw maar 1 keer. Het is best mogelijk dat het in de volksmond bestaat, maar niet opgetekend is. In ieder geval behoort het niet toe tot de oude Sanatana Dharma.
Het druist ook in tegen alles waar de wederzijds Saptapadi gelofte, centraal in de Vivaha Samskara en met een rechtsgeldige status, voor staat.


Saptapadii (Saat Phere) of zeven stapsgewijze geloften:
1. De eerste stap is om voor elkaar te zorgen (iShe).
2. De tweede stap is om samen te groeien in spirituele kracht (uurje).
3. De derde stap is om samen te zorgen voor de rijkdommen (raayas-poShaaya).
4. De vierde stap is om elkaars vreugde (en verdriet) te delen (mayobhavaaya).
5. De vijfde stap is om samen te zorgen voor de (klein)kinderen (prajaabhyaH).
6. De zesde stap is om voor altijd (alle seizoenen) samen te zijn (rtubhyaH).
7. De zevende stap is om levenslange vriendschap te koesteren (sakhyaat)
__________________
Wie een kuil graaft voor een (b)ander, wordt moe.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 04-11-2007, 08:52 AM   #6
Bandarwa
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2002
Posts: 204
Default

Beste Pt. Mahesh, dank voor de Su-vaacam. :)

Voor de PaaNDityas onder ons: De Saptapadi verzen in een aantal Ghya Suutras (GS) behorende bij hun specifieke Vedische scholen.

Rgveda Shaakhaa, Shaankhaayana GS:
iSha ekapadii uurje dvipadii raayaspoShaaya tripadii aayasbhavyaaya catuShpadii
pashubhyaH pancapady rtubhyaH ShaTpadii sakhaa saptapadii bhava

Rgveda Shaakhaa, KauShiitakii GS:
iSha ekapadii uurje dvipadii raayaspoShaaya tripadii maayobhavyaaya catuShpadii
prajaabhyaH pancapady rtubhyaH ShaTpadii sakhaa saptapadii bhava

Saamaveda Shaakhaa, Jaimanini GS:
ekam iShe viShNus tvaanvetu
dve uurje viShNus tvaanvetu
triiNi raayas poShaaya viShNus tvaanvetu
catvaari mayobhavaaya viShNus tvaanvetu
panca prajaabhyo viShNus tvaanvetu
ShaD rtubhyo viShNus tvaanvetu
sakhaa saptapadii bhava

Mantra-BraahmaNa:
ekam iShe viShNus tvaa nayatu
dve uurje viShNus tvaa nayatu
triiNi vrataaya viShNus tvaa nayatu
catvaari maayobhavaaya viShNus tvaa nayatu
panca pashubhyo viShNus tvaa nayatu
ShaD raayas poShaaya viShNus tvaa nayatu
sapta saptabhyo hotraabhyo viShNus tvaa nayatu
sakhaa saptapadii bhava sakhyaM te gameyam
sakHyaat te maa yoSham sakhyaan me maa yoShThaaH //

KrShNa Yajurveda Shaakhaa, KaaThaka GS:
ekam iShe dve uurje triiNi raayaspoShaaya catvaari mayobhavaaya
panca prajaabhyaH ShaD rtubhyo diirghaayutvaaya saptamaM
sakhaa saptapadaa bhava sumrDiikaa savasvati
maa te vyoma saMdrshe viShNus tvaanvetu
[LaaTyaayana GS vervangt ôsavasvatiö door sarasvati en saMdrshe door sandrshi]

KrShNa Yajurveda Shaakhaa, Bhaaradvaaja GS:
ekamiShe viShNustvaanvetu
dve uurje viShNustvaanvetu
triiNi vrataaya viShNustvaanvetu
catvaari maayobhavaaya viShNustvaanvetu
panca pashubhyo viShNustvaanvetu
ShaDraayaspoShaaya viShNustvaanvetu
sapta saptabhyo hotraabhyo viShNustvaanvetu

[vervolgens, ook bij de zevende stap:]
sakhaa saptapadaa bhava sakhaayau saptapadaav abhuuva
sakhyaM te gameyaM sakhyaat te maa yoShaM sakhyaan me maa yoShThaaH

[bij het aanraken van het hart van de bruid:]
mama hrdaye hrdayaM te astu mama citte cittamastu te

[fluisterend in de rechteroor van de bruid:]
mama vaacam ekamanaa ?hrNu maam evaanuvrataa bhava
sahacaryaa mayaa bhava

KrShNa Yajurveda Shaakhaa, Maanava GS:
ekam iShe dve uurje triiNi prajaabhyash catvaari raayaspoShaaya
panca bhavaaya ShaDrtubhyaH sakhaa saptadii bhava
sumrDiikaa sarasvatii
maa te vyoma saMdrshi
[voegt overal ôviShNus tvaam unnayatu'' toe]

N.B. De Yajurveda Samhitaa, in beide recensies (Shukla and KrShNa) begint met de Yajus mantra woorden : iShe tvorjaa = iShe tvaa uurjaa. Deze belangrijke woorden, nl. IShe en Uurjaa vinden dus ook terug in de Saptapadii.
__________________
Wie een kuil graaft voor een (b)ander, wordt moe.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 04-11-2007, 02:03 PM   #7
Preshand
Guest
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally posted by Bandarwa
In ieder geval was dat niet de praktijk in de tijd van de Mauryas. De gebruiken zijn waarschijnlijk veranderd vanaf de Middeleeuwen:

Woorden voor een Hindu vrouw gerelateerd aan haar status:
1. Kumaarikaa: ongetrouwd
2. Saubhaagyavatii: (gelukkig) getrouwd
3. Vidhavaa: weduwe
4. Punarbhuu: hertrouwd (na scheiding of overlijden echtgenoot)

Een gescheiden vrouw die wenst te hertrouwen wordt een KuTumba-kaamaa (vrouw verlangend naar familie-uitbreiding) genoemd in de Arthashaastra.

Een vrouw kan wel degelijk (zelf) scheiden van haar man: *
niicatvaM paradeshaM vaa prasthito raaja-kilbiShii |
praaNa-abhihantaa patitas tyaajyaH kliibo api vaa patiH
|| ASh III.2.48||
Als een echtgenoot slecht is, langdurig afwezig is in het buitenland (geen contact opneemt), een landverrader is, zijn (gezins)leven in gevaar brengt, zijn eer verliest, zijn mannelijkheid kwijt is, zo een echtgenoot mag door zijn echtgenote verlaten worden. [zo een echtgenote mag scheiden van haar echtgenoot]

Echtscheiding bij wederzijdse vijandigheid
amokShyaa bhartur akaamasya dviShatii bhaaryaa bhaaryaayaash ca bhartaa ||III.3.15||
parasparaM dveShaan mokShaH || III.3.16||
Een vijandige echtgenote kan niet tegen de will van haar echtgenoot het huwelijk opgeven, noch een echtgenoot (op die manier) van zijn echtgenote.
(Echter,) een echtscheiding [mokSha] is mogelijk bij wederzijdse vijandigheid..

Voorzieningen na de echtscheiding
1. Shulka: haar eigendommen (striidhana) en financiele compensatie (aadhivedanikaamaartham). *
2. Graasacchaadana: voorzien in voldoende kleding en voedsel. [als de ex-partner minder bemiddeld is]
Wat is de bron van deze post voluit en waar is dat onderdeel van als ik vragen mag? Zijn daa ook vertalingen van toevallig? Is de bron gewoon literatuur of goddelijk literatuur (verg. Bhagavad Gita en smriti)

Ik wil daar meer over lezen en weten nl. en wellicht is mijn docent is ook in geiinteresseerd.
  Reply With Quote
Old 04-11-2007, 02:32 PM   #8
Bandarwa
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2002
Posts: 204
Default

Beste Prashand,

Ik heb hier alleen 1 werk gebruikt voor de status van vrouwen, nl. de ArthaShaastra van KauTilya/Aarya ChaaNakya, Purohita van Raajaa Chandragupta Maurya. (zie de tekstplaats: ASh = ArthaShastra. De termen komen voor in ArthaShastra hoofdstuk III.2-3.)
De ArthaShaastra valt onder Smrti. De stukken over Vivaaha zijn overgeleverd uit de oudere Vaidika DharmaSuutras. Deze DharmaSuutras zijn gebaseerd op de geinspireerde en pragmatische zienswijzen van telgen van bekende RShi families en gelden als gezaghebbend binnen hun Shaakhaas of scholen.

Sanskrit Shabdakosha (dictionary)
p˙nar-bhuu
mfn. being renewed, restored to life or youth, Rgveda, Atharvaveda;
f. re-married woman, Atharvaveda, etc. etc.

paunar-bhava
mf(aa)n. relating or belonging to a widow who has married a second husband;
m. the son of a widow remarried ManuSmrti, Gautama DhS, MBh. &c.;
m. (with bhartR) a woman's second husband ManuSmrti ix. 176

VaasiShTha DhS, hoofdstuk XVII.
18. spreekt van de zoon van een hertrouwde vrouw. (ook in: ViShNu Dharmottara XV.7).
19. spreekt van een hertrouwde (punarbhű) vrouw, die haar eerste echtgenoot (uit haar jeugd) verlaten heeft, met een andere man leeft en geaccepteerd wordt door haar familie. (ook in: Naarada DhS XII.4
20. spreekt van een hertrouwde vrouw die haar impotente, verbannen of gestoorde echtgenoot heeft verlaten. Of een die als weduwe een andere echtgenoot neemt. (ook in: Manu Dharma Smrti IX.175)
N.B. 21. en 22. vermelden ook de zoon van een ongetrouwde vrouw. Deze zoon zal beschouwd worden als vallende onder de lijn van de grootvader van moderĺs zijde. (zie ook ViShNu Dharmottara XV.10-11)

VaasiShTha DharmaSuutra maakt onderscheid tussen twee soorten Punarbhuu echtgenotes:
1. zij die haar vorige echtgenoot verlaten heeft (gescheiden). Het werkwoord horende bij deze vorm van Punarbhuu connectie is aashrayate = zoekt toevlucht tot [tweede, dus weg van eerste]
2. zij die hertrouwd is als weduwe, of als haar vorige echtgenoot een gestoorde is of impotent is. Het werkwoord bij deze Punarbhuu connectie is vindate= zoekt [een nieuwe man].
N.B. zie voor meer informatie: Manu DharmaSmrti en Naarada Dharma Smrti

Yaajnavalkya in zijn Dharma Smrti maakt onderscheid tussen een Punarbhuu en een SvairiNii:
a. een Punarbhuu vrouw verricht een officiele 2e Vivaaha Samskaara
b. een gescheiden SvairiNii vrouw woont samen met haar nieuwe echtgenoot zonder een Samskaara.

De oude Indiase samenleving nam best wel een vrij moderne (of beter: pragmatische) houding aan met betrekking tot relaties.
Pas veel later vanaf de Middeleeuwen werden met de komst van nieuwe groepen, nieuwe (strengere) omgangsvormen geintroduceerd. Deze veranderde omgangsvormen worden in de oudere werken geinterpoleerd.
Vandaar dat er tegenstrijdige regels ontstaan.
__________________
Wie een kuil graaft voor een (b)ander, wordt moe.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 04-13-2007, 10:55 AM   #9
Mahesh
Super Moderator
IF-Crazy
 
Join Date: Mar 2003
Location: Den Haag
Posts: 2,067
Default Re: Man 7 keer trouwen en een vrouw niet?

Aum Namah Shivaaya

Quote:
Originally posted by Ranjita
Ram Ram,

Vaak hoor je dat mannen volgens het Hindoe´sme 7 keer mogen trouwen en vrouwen maar 1 keer. Volgens onze pandit bestaat er officieel geen echtscheiding in het Hindoe´sme. Maar als vrouwen de tweede keer willen trouwen, mag er geen sindoor gezet worden en er mogen ook geen phere genomen worden. Terwijl de man wel vaker sindoor mag zetten en phere mag nemen. Als een vrouw volgens het Hindoe´sme voor de tweede keer wil trouwen, kan dat tegenwoordig deels, maar toch blijft de man waarmee ze als eerst volgens de Hindoeritus getrouwd was, haar echte man. Dus mannen kunnen meerdere vrouwen hebben, maar een vrouw heeft altijd maar 1 man?:? :? Het komt er dus op neer dat een man 7 vrouwen kan hebben, maar een vrouw altijd maar aan 1 man (haar eerste man) verbonden zal zijn. Waarom mannen wel en vrouwen niet?? Ik dacht dat mannen en vrouwen volgens het Hindoe´sme gelijk waren:?:
:cry: Ik dacht dat je daar echt wat antwoorden kon vinden, mijn excuses.

Jij zegt: Het komt er dus op neer dat een man 7 vrouwen kan hebben, maar een vrouw altijd maar aan 1 man (haar eerste man) verbonden zal zijn. Waarom mannen wel en vrouwen niet??

Hier wil ik even als voorbeeld Draupadi noemen; een vrouw die getrouwd was 5 mannen!
Zo zijn er ook andere vrouwen die getrouwd waren met meerdere mannen.

Ik wil even opmerkekn dat er nergens staat dat mannen 7x mogen trouwen en een vrouw slechts 1x.. dit is echt een opvatting die later bij het volk bekend is geworden maar niet schriftuurlijk is.

De opmerkingen die bandarwa maharaj plaatst, laat duidelijk zien dat het zeer zeker mogelijk is dat een vrouw meerdere keren trouwt.

Het is trouwens ook een fabeltje dat als een vrouw voor een tweede trouwt, bijvoorbeeld het zetten van sindoor niet zou mogen en andere zaken ook niet..... zoals het lopen van de 7 rondjes. In dat geval spreken we niet van een huwelijk namelijk!

Als een vrouw een tweede keer trouwt, zou ik het volledige ritueel uitvoeren, niets eruit laten. ALs je iets doet, doe het dan goed of doe het helemaal niet!

De vivah-sanskaar is een ritueel dat twee mensen verbindt, voor de toekomst! Ik heb nergens iets gezien van een toetsing van het verleden!
Is de bruidegom maagd?
Is de bruid maagd?
Heeft een van beide dit ritueel al eens eerder gedaan?
Niets.....

Waar het hier omgaat is dat twee mensen het voornemen hebben om hun levens met elkaar te delen. Hiervoor wordt de z egen van God gevraagd en over en weer beloftes gedaan, ten overstaan van de gemeenschap en met God als grootste getuige. Dit alles wordt bekrachtigd door een ritueel.

Het werkt door naar de toekomst!

Even voor de goede orde:
Als een man of vrouw (het geldt voor allebei) een slecht huwelijk achter de rug heeft waarin geen van de beloftes die ten overstaan van God en de gemeenschap gedaan zijn, gerespecteerd worden, iemand tegenkomt waarbij z ehet gevoel hebben dat die persoon het wel zal respecteren, waarom zouden ze dat niet mogen bekrachtigen ten overstaan van God?

Het is toch belachelijk dat wij dan toestaan dat paren wel gaan samenwonen, wettelijk trouwen en eigenlij alles doen wat getrouwde mensen doen, BEHALVE het trouwen zelf? Ik vind dit eigenlijk hypocriet :oops:
Wat zeggen we hiermee eigenlijk?
Dat de twee mensen adharmisch zijn, omdat ze samenwonen maar dat we het gedogen? Dat de kinderen die in deze relatie geboren worden, adharmisch zijn maar dat we dat gedogen?

En laten we eerlijk zijn: Hebben twee mensen die een slecht en mislukt huwelijk achter de rug hebben, geen recht op de zegen van God voor hun huwelijk?
God zegengt de grootste demonen en overlaadt ze met allerlei 'vardaans' en twee mensen die met elkaar verder willen en daar de zegen van God voor zoeken, mogen dat niet? :shock:
Ik vind dit belachelijk!

Ik sluit mij dan ook 100% aan bij de post van bandarwa maharaj: vrouwen mogen een tweede keer trouwen, ze mogen dan het volledige trouw-sanskaar doorlopen, niets hoeft eruit gelaten te worden.
__________________
Hij die het lef heeft niets te zijn, bezit de potentie alles te zijn!
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 04-15-2007, 06:51 PM   #10
Ranjita
Guest
 
Posts: n/a
Default

Ram Ram,

Als het nergens staat, waarom doen pandits dan zo moeilijk over als een vrouw voor de 2e keer willen trouwen volgens de hindoe-ritus?? Veel pandits zeggen dan dat het wel kan, maar niet volledig, er mag volgens hun geen sindoor worden gezet en er mogen geen phere worden genomen. Ik ken ook een aantal mensen (sanatan dharm) bij wie dit is voorgekomen, ze mochten de phere niet nemen en er mocht ook geen sindoor gezet worden. Ze kregen zeg maar aangepaste huwelijksrituelen: ze mochten een paar rituelen gewoon niet uitvoeren.

Als het nergens staat, hoe komt het dan dat zelfs pandits dit zeggen?
  Reply With Quote
Reply

Tags
een, keer, man, niet, trouwen, vrouw

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump

All times are GMT. The time now is 12:57 AM.
Vertalen:
Tags