Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DB   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS
FrontPage User Control Panel Browse Our Members View Calendar
Get New Posts! View Faq?

Go Back   Bollywood, India, Indian Culture > Algemeen > Religie & Spiritualiteit

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-09-2002, 09:32 PM   #11
Bizzy
IF-Beginner
 
Join Date: May 2002
Location: Amsterdam
Posts: 10
Default

wat een idioot... hij zegt zelf VERSEN!!!!!!!!

dus beeldspraak, dus moet men het niet serieus lezen, maar de achterliggende gedachte ervan zien te vinden...

zal cker wel te moeilijk zijn voor die aap....
__________________
Maybe It`s All Just A Dream...............
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 11-09-2002, 09:57 PM   #12
Kailaash
IF-Addicted
 
Join Date: May 2002
Posts: 570
Send a message via ICQ to Kailaash
Default

Pandit heeft dat hele stuk al een keer ontkracht. Diegene die dit heeft geschreven denkt zeker nog in de tijd van de kruistochten te leven, aangezien hij hier mensen probeert te bekeren.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 11-09-2002, 10:01 PM   #13
hellbound
IF-Lid
 
Join Date: Aug 2002
Posts: 247
Default

Tja, beeldspraak..Inhoeverre? Wil hier graag wel uitleg over van onze pandit.

Heb inmiddels de originele site weten te achterhalen. Het komt van een islamitische site, dus wel enigzins subjectief, maar toch?

http://www.themodernreligion.com/index2.html doorklikken naar hinduism (Heel veel dubieuze quotes van de purana's en veda's)


Lees eens de tekst: Shiva ne ukt de demon adi tot de dood erop volgt :lol:

Nou Pandit, wat zegt u ervan?
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 11-10-2002, 02:03 PM   #14
Satyam
IF-Beginner
 
Join Date: Oct 2002
Posts: 40
Default

IK WIL EVEN ZEGGEN DAT DE VEDS ALEEN OP 1 MANIER DIENEN GEINTERPRETEERD TE WORDEN.

IK HEB NIET DE CONTROVERSIELE BERICHTEN GELEZEN, MAAR DE BOODSCHAP VD VEDS IS LEEF VANUIT DE EEUWIGE GEVOELENS IN JE HART. EEUWIG WANT DE ATMA(INDIVIDUAL SOUL) IS EEN EEUWIGE WITNESS..EN BEZIT DEZELFDE EIGENSCHAPPEN DIE PARAMATMA(SUPREME SOUL) OOK BEZIT.

DE PURAANS ZIJN HEILIGE GESCHRIFTEN DIE BEDOELT ZIJN OM VAN TE LEREN...DE VERSCHILLENDE VERHALEN LATEN ONS ZIJN HOE WE EEN SPECIFIEK DEEL VAN ONZE VERLANGENS MOETEN VERNIETIGEN...EN WIJ MESNEN BEZTIIEN INDERDAAD MILJOENEN VERLANGENS DIE VERNIETIGD MOETEN WORDEN OPDAT WIJ ONZE WARE ZELF KUNNEN REALISEREN.

Heb ik op waterkant gepost.

Verder geldt dat je vertalingen van onze geschriften in een andere taal dan hindi in de prullebak kan gooien. Degene die de puraaans echt respecteerd leest het in het hindi of sanskriet...daarnaast is het ook een wetenschap. Natuurkunde boeken kan je ook zonder formules grafieken etc schrijven in puur tekst maar begrijp je dr dan iets van? Vertalingen gescheven in opdracht van erkende Swamies en Gurus zijn wel (vaak) zinvol.

MvG,
Ego
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 11-10-2002, 05:48 PM   #15
Attry
Guest
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally posted by Kaunteya
Zou grappig zijn als Pandit Ji ook op waterkant zou reageren.
Helemaal niet. Ik denk niet dat het grappig zou zijn. Ik denk dat het eerder zoiets zou worden:
:-x

hahaha :lol:
  Reply With Quote
Old 11-10-2002, 06:40 PM   #16
Attry
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: --Hindoeisme ontmaskerd--

Quote:
Originally posted by Kaunteya
Pandit ik las dit op het waterkant forum, en ik ben benieuwd naar uw mening en weerwoord. ....
Ik zal proberen waarmee Kaunteya ons nu weer mee opzadelt.


Quote:
Het is zaak onze sudra-broeders bewust te maken van de (mentale) slavernij en inferieuriteit waartoe het hindoeisme ze voor altijd toe verdoemd heeft. *

De veda's en de Bhagavad Ghita hadden en hebben als doel arme mensen te onderwerpen aan de superioriteit van de (blanke)brahmanen. :
De Veda's zijn uit een andere tijd dan de BhagavadGita. De auteur van dit stuk doet voorkomen alsof het HindoeĆÆsme in Ć©Ć©n tijdsbestek is ontstaan en dat alle geschriften uit dat tijdsbestek zijn geschreven. Ieder wetenschapper weet dat het HindoeĆÆsme een ontwikkeling heeft doorgemaakt van wellicht meer dan duizend jaar, eer het is geworden wat het is ten tijde van alle overgeleverde bronnen.
Daarom lijkt bovenstaande als een soort samenzwering jegens de donkere rassen. Dat klopt dus al niet omdat een samenzwering nooit zolang stand kan houden jegens een subgroep die plaats heeft in een grotere groep, waarvan de samenstelling door de eeuwen heen sterk is veranderd. Door logisch te redeneren kun je al conclusies trekken dat de Hindoegeschriften niet een gezamenlijke intentie hebben gehad om Ć©Ć©n bepaald groep mensen te onderdrukken.

Dat het wel eens gebeurt is, namelijk een strijd dat gevoerd is tussen twee groepen die voor elkaar nieuw waren, is geen nieuw fenomeen. En dat daarna discriminerende verzen zijn overgedragen als feitelijkheden is op zich niet raciaal te noemen. Het is werkelijkheid dat bij zovele culturele groeperingen in hun samengaan er wel wat is misgegaan.

De Veda's maken een onderscheid tussen mensen met een donker innerlijk (varna) en een lichter innerlijk. Varna staat voor kaste. Zij die zich geen weg wisten verschaffen naar de verlichting toe, vanwege hun gebrekkigheden, werden voorgesteld als hebbende een geest met een donker kleur. Zij die middels kennis en spiritualiteit dat wel wisten, werden als de verlichte zielen gezien, wiens geest ook lichtdragend en licht waren.

De auteur heeft vanuit zijn eigen referentiekader alles letterlijk opgevat wat hij is tegengekomen in de Hindoegeschriften. ieder vers vanuit de hindoebronnen worden op drie neveau's uitgeplozen. De letterlijke betekenis op het stoffelijk niveau, de spirituele betekenis op zielsniveau en de esoterische betekenis op astraal niveau. De auteur heeft de dingen alleen op Ć©Ć©n niveau bekeken: het kinderlijk-mythische niveau.


Quote:


Het is nu meer dan 3000 jr. geleden dat de brahmanen hun tiranishe heerschappij begon in india. *
De brahmanen (ariers) kwamen naar india vanuit een buitenland (zij zijn geen orginele indiers maar kwamen uit noord-asie, zij veroverden india en onderwierpen de orginele zwarte-bevolking (sudras) en oefenen sinds dien een tyranisch bewind over hen uit. Om indruk te maken en om hun superioriteit te benadrukken, bedachten deze veroveraars verschillende manieren om hun belangen zeker bevorderen. *

De orgin. bevolking waren al een onderworpen volk en werden ook onthouden van kennis waarover de brahmanen beschikten. *
Vandaar dat deze arme mensen het doel en de idealen van hun veroveraars nooit konden begrijpen of bevatten. Om ze verder te overmeesteren en voor altijd in het donker te houden, fabriceerden de brahmanen valse religieuze verhandelingen (vedas en Bhagavad Ghita geschriften) en claimden dat deze direct van God afkomstig waren als openbaringen. *

De arme bevolking werd gedwongen deze leugens te slikken. Daarnaast verzonnen ze vele legendes in hun zgn. godelijke boeken, waardoor dit veroverde volk hen (brahmanen) trouw zou dienen opdat god tevreden zal zijn en dat, dat de vernaamste doel was van hun betaan. *

Deze fictie werd in hun valse verhandelingen erg benadrukt.Het was ook het begin van de wrede en medogenloze brahmaanse tyranie, ongekend in de geschiedenis van de mensheid.
De auteur heeft het hier over de Aryan-invasion-theorie die mijns inziens ook een rechtlijnige theorie is zonder rekening te houden met andere mogelijkheden. EƩn van de dingen die hier al wordt gesuggereerd is dat de Ariƫrs van buiten kwamen met een hoogontwikkelde kennis. Ieder antropoloog kan hierop kritisch reflecteren dat geen enkele beschaving met hoogstaande kennis zijn eigen gebied geheel zou verlaten om anderen te onderwerpen. Kolonialisme zou voor de hand liggen. Indien de Ariƫrs werkelijk de Indus-vallei zijn binnegevallen dan konden zij zich alleen verrijkt hebben met een hogere cultuur en beschaving die daar al was. De beschaving daarna is doorgegaan als DE Arische, maar het moge duidelijk zijn dat voor de vermenging van de diverse culturen dat niet het geval was. De Mohenjo-Daring opgravingen hebben dit al bewezen.

De Purana's en de verhalen uit de andere geschriften, zoals de Mahabharata en de Ramayana, zijn niet verzonnen. Ram en Krishna hebben wel degelijk bestaan. Die verhalen laten nergens een verflauwing van kritisch denken zien. De Yogasutras van patanjali laat juist een geraffineerd psychologisch systeem zien die voor iedereen toegankelijk was. De BhagavadGita gaat over Zelfkennis (Aatmavidyaa). Ook het Godsbeeld uit de Puarana's laten alleen overgave zien aan God i.p.v. menselijke overheersers.

Quote:


Engelse, franse duitse en amerikaanse wetenschappers hebben duidelijk vastgesteld,dat deze religeuze boeken (vedas) door de brahmanen gefabriceerd en vals zijn, omdat ze gemaakt zijn om in de gedachte van de mensen de grootsheid van de brahmanen te benadruken door ze in te palmen met fictie waarin de brahmanen superieur zijn, zelfs aan de Almachtige God. *

De brahamanen hebben verhandelingen verzonnen in de naam van God om de mensen hun legitieme rechten te ontnemen en voor zichzelf een voorbeschikte en bevoorrechte positie toe teschrijven in de maatschappelijke hierarchie. *

Nooit eerder had een imperische macht over een zwakker volk zo'n medogenloze en zielsvernietigende dominatie uitgeoefend, als de brahmanen deden met de sudras. *
De Purana's en de Veda's laten zien dar er Ć©Ć©n God is. (Ekam sat) Geen enekel mens kan die plaats innemen. Verschillende bevolkingsgroepen hadden verschillende Godsbeelden. De Veda's hebben getraht juist vanuit een pluriforme Godsbeleving de weg vrij te maken voor solidariteit. Sindsdien wordt het HindoeĆÆsme gezien als een monotheĆÆstische levensbeschouwing met een pluriforme Godsbeeld. (Ekam sad Vipra bahudha vadanti.) Dit betekent dat er Ć©Ć©n waarheid is die op verschillende manieren gekend kan worden. 'VIpra' in deze mantra staat niet voor de brahmanen maar voor de verlichte zielen die de vijf elementen van de stoffelijke natuur hebben overwonnen (=Vi-prapanca)
En juist deze vipra's, die door de auteur keer op keer als Brahmanen worden bestempeld, zorgden voor een verdraagzame samenleving ondanks alle cultuurverschillen en verschillen in Godsbeelden. Het kastesysteem is een uitvloeisel van een samenleving die honderden bevolkingsgroepen kenden. Zij werden uiteindelijk ingedeeld in vier hoofdgroepen gebaseerd op hun kwaliteiten en vermogens. Deze traditionele kastesysteem was een goed werkend systeem om van al die verschillen die in een multiculturele samenleving opeens ter sprake zijn en een samenleving kunnen ondermijnen, de aandacht af te leiden. De nieuwe society had een nieuwe missie en een nieuwe identiteit. Dankzij deze vipra's, waaronder ook de kshatriya's waren en de Vaisya's (de tweegeborenen), werd de meltingpot een succes.

Quote:
De brahmanen maakten in vedas de volgende raciale hierarchy : *

1. Pure-Blooded Brahmans *
2. Non-Brahman Aryans *
3. Non-Aryan Caucasoids, like Greeks (`Yavanas'), Scythians (`Sakas', `Rajputs'), etc. *
4. Mongoloids *
5. Blacks (`Sudras') *

(deze raciale hierarchie werd door de Nazi's overgenomen. In feite de hele nazi-ideologie van arianisme , is afkomstig uit de vedas en Vaishnava religie (bijv. Brahmanism) *


Deze hierachie wordt is in de vedas geformaliseerd in \"religeuze\" wetten. *

Tegelijkertijd met de glorificatie over vereering van het brahmaanse \"ras\", werd ook de glorificatie van \"het land van de Goden\" opgedrongen. *
De enige inwoners van dit (fictieve) land waren de zuivere blank/wit-getinte Brahminanen. Dit land vertegenwoordigd in het hindoeisme de gouden tijdperk van de beschaving.
De Nazi's gingen uit van een rassen-ideologie. De Veda's gaan uit van een cultuur-ideologie waarbij cultuur een groepsaanduiding betreft vanuit een waardenoriƫntatie. 'Krinwanto Vishwam-aryyam', betekent maak de hele wereld nobel. Arya staat hier voor menswaardigheid, solidariteit en gezamenlijkheid. Indien Arya zou slaan op een bepaald ras, dan is het heel moelijk om te beweren dat je in de gehele wereld Arische waarden moet verspreiden.

Ik denk bovendien dat de auteur doorgaat met raciale beschouwingen op te dringen aan anderen. Hij heeft zeer zeker de Veda's en de andere Hindoebronnen vanuit Ć©Ć©n optiek bekeken, terwijl ieder Hindoe-geleerde weet dat de bronnen vanuit drie niveau's moeten worden benaderd.

In de Veda's komen nergens religieuze wetten voor. Het woord religie is nergens te vinden in de Veda's. De Veda's zijn in het Vedisch Sanskrit. In het Sanskrit bestaat niets zoals religieuze wetten.

In de veda's en in de Purana's wordt er wel gesproken over de strijd tussen de Goden en de demonen. Dit is een innerlijke strijd die in een geprojecteerde vorm aan de mens wordt meegegeven als zijnde een uiterlijke strijd. wetenschappers hebben vermoed dat het hier ging om een werkelijk strijd tussen twee bevolkingsgroepen.

Quote:


De Arische Vaishnavitische geschiften kenmerken dit als de ultime status, en de Brahamanen hebben herhaaldelijk geprobeerd deze zuiver brahmaanse natie te bewerkstelligen, wat geleid heeft tot grootschallige afslachtingen en genocide. *

vedas zijn een vereering van het (blanke) brahmaanse ras en hun superioriteit: *

\" Een brahmaan, wordt geboren als het hoogste op aarde, de Heer van alle levende wezens, ter bescherming van de 'schatten van de wetten' *
\" Wat er ook bestaat in de wereld, is het eigendom van de brahmaan: vanwege de uitmuntendheid van zijn origine als brahmaan, heeft hij recht op alles...\" -- [ Manu.I.99-100 ] *

\"De rijkdommen die gestolen zijn door de brahmaan, leiden naar een welzijn in het volgend leven; de rijkdommen geschonken aan een Sudra leiden hem naar de Hell.\" (Sukraniti) -- [ Tirth.118 ] *

\" Als een geleerde brahmaan een schat vindt uit het verleden, mag hij alles ervan nemen; omdat hij de meester is over alles.\" *
\" Als de koning in de grond een schat vindt uit het verleden, laat hem de helft geven aan de brahmanen en de anderhelft is voor zijn schatkist.\" *
-- [ Manu.VIII.37-38 ] *

\"Geld (rijkdom) dat aan de brahmaan is gegeven is een onvergankelijke schat voor koningen.\" *
-- [ Manu.I.82 ] *

\"Een vrouw, een zoon en een slaaf, deze drie mogen geen bezittingen hebben; bezittingen die zij verwerven zijn het eigendom van hun meesters. Een brahmaan heeft recht op de goederen van een Sudra (slaaf); omdat een sudra geen bezittingen mag hebben, mag zijn meester het zich toeigenen.-- [ Manu VIII.416-417 ] *


De sudras hebben eeuwen als slaven en voetvegen gefungeerd voor de brahmanen. *
De komst van het Britse imperialisme was voor hun een bevrijding. *

to be continued
Ik heb over dit stukje in het Algemeen forum ook gepost. Als je losse verzen uit de geschriften haalt dan kun je ieder bewering die je hebt over een groep ondersteunen met deze verzen.

In de tijd van de manu-smriti en andere minder filosofische literatuur, waren er verschillende wetten om de orde te handhaven. Sudra's die niet geschoold waren mochten geen rijkdom beheren. Het gign hier niet om donkere mensen, maar om mensen die niet geestelijk maar alleen lichamelijk productief waren in de samenleving. Zij werden bescherm door geschoolde lieden die vielen onder de Dvij (tweegeborenen). Nog strenegere regels golden voor deze twee geborenen die niet goed met hun rijkdom omgingen!

In de hindoebronnen wordt nergens genocide vermeld! In tegenstelling van vervolging van de gnostici ten tijde van het ontstaan van het Christendom. Het HindoeĆÆsme stond altijd open voor nieuwe stromingen en filosofiĆ«n en zag geen bedreiging in nieuwigheid. Ook is nooit beweerd dat de Shudra's geen mensen waren, zoals ten tijde van het katholicisme dat werd beweerd over Indianen, die uit Zuid Amerika werden ingevoerd om bestudeerd te worden.
  Reply With Quote
Old 01-03-2003, 04:27 PM   #17
AnantSriVibhushitParmHans
Guest
 
Posts: n/a
Default

Wat is dit nou weer voor een onzinnige en nutteloze topic.
Wat doe je vervolgens als Pandit Ji zijn mening heeft gegeven?

Denk er een beetje aan dat hij ook andere verplichtingen heeft dan die hele lange domme stukken tekst te lezen wat op internet stond...
Beetje medeleven aub! :evil:

Har Har Mahadev!
  Reply With Quote
Old 01-09-2003, 09:56 AM   #18
Yashvir
IF-Beginner
 
Join Date: Aug 2002
Posts: 36
Default

Quote:
Originally posted by Prashant
Wat is dit nou weer voor een onzinnige en nutteloze topic.
Wat doe je vervolgens als Pandit Ji zijn mening heeft gegeven?

Denk er een beetje aan dat hij ook andere verplichtingen heeft dan die hele lange domme stukken tekst te lezen wat op internet stond...
Beetje medeleven aub! *:evil: *

Har Har Mahadev!
Dit is helemaal geen nutteloze topic.
Jij moet niet zo subjectief zijn en hetgeen jou niet bevalt per defintie verwerpen.
Het is juist goed dat wij Hindus een objectieve kijk op de wereld hebben dus OOK hoe anderen over ons denken. En indien een enkeling een vertekende beeld van onze Dharm geeft dan is het aan ons om die recht te zetten, niet waar?
Dat doet de Pandit toch. Aangezien er veel Hindus zijn die zich nog niet zo heel erg sterk hebben verdiept op het Hinduisme en vatbaar zijn voor misinterpretaties is een dergelijke topic als deze heel geslaagd.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Old 04-11-2004, 04:23 PM   #19
Chandika
Guest
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally posted by Attry+-->
QUOTE(Attry)
Quote:
  Reply With Quote
Old 04-11-2004, 04:27 PM   #20
Chandika
Guest
 
Posts: n/a
Default

:wink:
  Reply With Quote
Reply

Tags
hindoeisme, ontmaskerd

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump

All times are GMT. The time now is 11:17 AM.
Vertalen:
Tags