View Single Post
Old 07-09-2007, 10:36 AM   #33
I C U
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2007
Location: Brabant
Posts: 403
Default

(Anonymous @ Nov 9 2002, 07:31 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Quote:
Pandit ik las dit op het waterkant forum, en ik ben benieuwd naar uw mening en weerwoord.
Het is zaak onze sudra-broeders bewust te maken van de (mentale) slavernij en inferieuriteit waartoe het hindoeisme ze voor altijd toe verdoemd heeft.
De veda's en de Bhagavad Ghita hadden en hebben als doel arme mensen te onderwerpen aan de superioriteit van de (blanke)brahmanen. :
Het is nu meer dan 3000 jr. geleden dat de brahmanen hun tiranishe heerschappij begon in india.
De brahmanen (ariers) kwamen naar india vanuit een buitenland (zij zijn geen orginele indiers maar kwamen uit noord-asie, zij veroverden india en onderwierpen de orginele zwarte-bevolking (sudras) en oefenen sinds dien een tyranisch bewind over hen uit. Om indruk te maken en om hun superioriteit te benadrukken, bedachten deze veroveraars verschillende manieren om hun belangen zeker bevorderen.
De orgin. bevolking waren al een onderworpen volk en werden ook onthouden van kennis waarover de brahmanen beschikten.
Vandaar dat deze arme mensen het doel en de idealen van hun veroveraars nooit konden begrijpen of bevatten. Om ze verder te overmeesteren en voor altijd in het donker te houden, fabriceerden de brahmanen valse religieuze verhandelingen (vedas en Bhagavad Ghita geschriften) en claimden dat deze direct van God afkomstig waren als openbaringen.
De arme bevolking werd gedwongen deze leugens te slikken. Daarnaast verzonnen ze vele legendes in hun zgn. godelijke boeken, waardoor dit veroverde volk hen (brahmanen) trouw zou dienen opdat god tevreden zal zijn en dat, dat de vernaamste doel was van hun betaan.
Deze fictie werd in hun valse verhandelingen erg benadrukt.Het was ook het begin van de wrede en medogenloze brahmaanse tyranie, ongekend in de geschiedenis van de mensheid.
Engelse, franse duitse en amerikaanse wetenschappers hebben duidelijk vastgesteld,dat deze religeuze boeken (vedas) door de brahmanen gefabriceerd en vals zijn, omdat ze gemaakt zijn om in de gedachte van de mensen de grootsheid van de brahmanen te benadruken door ze in te palmen met fictie waarin de brahmanen superieur zijn, zelfs aan de Almachtige God.
De brahamanen hebben verhandelingen verzonnen in de naam van God om de mensen hun legitieme rechten te ontnemen en voor zichzelf een voorbeschikte en bevoorrechte positie toe teschrijven in de maatschappelijke hierarchie.
Nooit eerder had een imperische macht over een zwakker volk zo'n medogenloze en zielsvernietigende dominatie uitgeoefend, als de brahmanen deden met de sudras.
De brahmanen maakten in vedas de volgende raciale hierarchy :
1. Pure-Blooded Brahmans
2. Non-Brahman Aryans
3. Non-Aryan Caucasoids, like Greeks (`Yavanas'), Scythians (`Sakas', `Rajputs'), etc.
4. Mongoloids
5. Blacks (`Sudras')
(deze raciale hierarchie werd door de Nazi's overgenomen. In feite de hele nazi-ideologie van arianisme , is afkomstig uit de vedas en Vaishnava religie (bijv. Brahmanism)
Deze hierachie wordt is in de vedas geformaliseerd in "religeuze" wetten.
Tegelijkertijd met de glorificatie over vereering van het brahmaanse "ras", werd ook de glorificatie van "het land van de Goden" opgedrongen.
De enige inwoners van dit (fictieve) land waren de zuivere blank/wit-getinte Brahminanen. Dit land vertegenwoordigd in het hindoeisme de gouden tijdperk van de beschaving.
De Arische Vaishnavitische geschiften kenmerken dit als de ultime status, en de Brahamanen hebben herhaaldelijk geprobeerd deze zuiver brahmaanse natie te bewerkstelligen, wat geleid heeft tot grootschallige afslachtingen en genocide.
vedas zijn een vereering van het (blanke) brahmaanse ras en hun superioriteit:
" Een brahmaan, wordt geboren als het hoogste op aarde, de Heer van alle levende wezens, ter bescherming van de 'schatten van de wetten'
" Wat er ook bestaat in de wereld, is het eigendom van de brahmaan: vanwege de uitmuntendheid van zijn origine als brahmaan, heeft hij recht op alles..." -- [ Manu.I.99-100 ]
"De rijkdommen die gestolen zijn door de brahmaan, leiden naar een welzijn in het volgend leven; de rijkdommen geschonken aan een Sudra leiden hem naar de Hell." (Sukraniti) -- [ Tirth.118 ]
" Als een geleerde brahmaan een schat vindt uit het verleden, mag hij alles ervan nemen; omdat hij de meester is over alles."
" Als de koning in de grond een schat vindt uit het verleden, laat hem de helft geven aan de brahmanen en de anderhelft is voor zijn schatkist."
-- [ Manu.VIII.37-38 ]
"Geld (rijkdom) dat aan de brahmaan is gegeven is een onvergankelijke schat voor koningen."
-- [ Manu.I.82 ]
"Een vrouw, een zoon en een slaaf, deze drie mogen geen bezittingen hebben; bezittingen die zij verwerven zijn het eigendom van hun meesters. Een brahmaan heeft recht op de goederen van een Sudra (slaaf); omdat een sudra geen bezittingen mag hebben, mag zijn meester het zich toeigenen.-- [ Manu VIII.416-417 ]
De sudras hebben eeuwen als slaven en voetvegen gefungeerd voor de brahmanen.
De komst van het Britse imperialisme was voor hun een bevrijding.
to be continued....[/b]
Dit verhaal is niet helemaal waar...
Dit is namelijk 1 vermakelijk verzinsel opgetekend door westerlingen, om zo hun goedheid en superioriteit bocen donkere mensen te laten gelden.
Er is nooit 1 ARISCH ras India binnengetrokken. En al helemaal niet 3000 jaar geleden. Deze verhalen zijn door westerse onderzoekers zo neergezet met tijdlijnen, dat je het haast zou gaan geloven. Maar het tegendeel is waar.
Het kastensysteem is ontwikkeld door Sri Hari Vishnu, met als doel dat elk mens zorg draagt voor elkaar. Het is allerminst de bedoeling dat mensen het tegenelkaar gebruiken.
Ik zeg al: Het zijn mensen die dit geevalueerd hebben naar hun zin, met name rijke en welgestelde mensen.
Zo konden ze zich elke titel aanmeten en macht uitoefenen op het volk.
In deze tijd kun je zoiets ook teweeg brengen: Ontdek 1 indianenstam in Zuid-Amerika en laat ze 1 blanke zien... Ze denken meteen dat het god is. Zo kun je hindoes vanalles wijsmaken.
__________________
Boere nazar wale,
Tera moeh kala....
Status: Offline
 
Reply With Quote