Thread: Belachelijk..
View Single Post
Old 06-11-2005, 08:14 AM   #24
- Prem -
IF-Lid
 
Join Date: Jul 2004
Posts: 409
Default Re: Belachelijk..

Op de site van Agni vond ik het volgende bericht....................


Reactie AGNI op column van de website elqalem.

frustratie bij islamitische forumschrijver, bij gebrek aan aandacht.Met verontwaardiging heeft Stichting Werkgroep Agni kennis genomen van het stuk ' Hindoestanen' geschreven door Salahedinne, columnist van Elqalem.nl, het eerste islamitische internetmagazine.


Het stuk is godslasterend, racistisch, kwetsend, anti-Hindoe en is een onjuiste weergave van zowel de doorsnee Hindoestaan als het Hindoe´sme. Het getuigt van diepe minachting voor de Hindoestaan en het Hindoe´sme. Salahedinne reageert duidelijk zijn frustraties af op de Hindoestaan en de Hindoe, vermoedelijk om het feit dat zijn etnische en religieuze groep niet dezelfde maatschappelijke status heeft. Dit soort stukken kunnen leiden tot polarisatie en dienen dus de eenheid waar naar gestreefd wordt binnen de Nederland niet. De miljoenen, waar de Hindoe belastingbetaler aan bijdraagt, die jarenlang gepompt zijn en gepompt worden in integratieprojecten bedoeld voor in dit geval Marokkanen hebben in de ogen van Stichting Werkgroep Agni haast niets opgeleverd. Dagelijks wordt Agni geconfronteerd met de intolerantie, de arrogantie en het imperialisme van moslimfundamentalisten. Er zijn duidelijk extreme gedragspatronen zichtbaar binnen islamitische groeperingen in Europa en andere delen van de wereld. Al gaat het om kleine groepen dan nog mogen wandenkbeelden niet getolereerd worden. Agni hoopt dat de weldenkende Marokkanen en moslims dit stuk scherp zullen veroordelen. Verbroedering en eenheid in verscheidenheid staan hoog in het vaandel van Agni.


Nogmaals wil AGNI de verantwoordelijke van de website op attenderen dat juist door de intolerantie van zijn achterban een columnschrijver is vermoord en nog steeds worden mensen bedreigd en dat uitgerekend islamitische forum zich gaat bezig houden met godslasteringen, kwetsen en racistisch handelen.

Status: Offline
 
Reply With Quote