View Single Post
Old 09-06-2006, 03:39 PM   #1
Aart Tuynman
IF-Crazy
 
Join Date: Nov 2002
Location: Den Haag
Posts: 1,652
Default 'Alleen religie rechtvaardigt besnijdenis'

'Alleen religie rechtvaardigt besnijdenis'
van onze redactie binnenland

NIJMEGEN - Ook het besnijden van jongens is een ,,laakbare schending van de lichamelijke integriteit''. Dat concluderen artsen, sociologen en ethici van de Radboud Universiteit na een groot onderzoek. De wetenschappers willen jongensbesnijdenis niet zonder meer verbieden, omdat het zo sterk is ingebed in het geloof van joden en moslims.
Het Nijmeegse onderzoek, een combinatie van literatuurstudie en interviews, liep van 2000 tot september 2005. De onderzoekers presenteerden de resultaten deze week in het boek Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Omdat medische redenen voor een besnijdenis ontbreken, zouden zorgverzekeraars deze ingreep niet moeten vergoeden, stellen de onderzoekers.

Ieder jaar worden wereldwijd 13 miljoen jongens en 2 miljoen meisjes besneden. In de Verenigde Staten wordt pakweg 55 procent van de jongens besneden. Voor besnijdenis worden religieuze, medische en culturele argumenten aangevoerd.

Voor het Nijmeegse onderzoeksteam zijn alleen de strikt religieuze motieven tot op zekere hoogte steekhoudend. Artikel 6 van de Grondwet, over de vrijheid van godsdienst, gaat wat de onderzoekers betreft voor artikel 11, waarin de onaantastbaarheid van het lichaam gewaarborgd wordt. ,,Zowel in de joodse als in de islamitische traditie gaat het om een tamelijk stevig gebod op besnijdenis. Daarvoor past respect'', zegt dr. Wim Dekkers, arts en ethicus aan de Radboud Universiteit en een van de leiders van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek bleek dat besnijdenis niet zomaar een 'aantasting van het lichaam' genoemd mocht worden. Voor Dekkers was dat een van de verrassende uitkomsten. ,,In het Jodendom geldt besnijdenis zelfs als een volmaking van het lichaam. Een beetje plat gezegd: God heeft de man voor 99 procent goed geschapen, het laatste procent moet de mens zelf doen.''

Het onderzoek rekent af met de meeste argumenten om tot besnijdenis over te gaan. Voorstanders schermen vaak met medische of psychologische voordelen, maar daarvan is de onderzoekers niet veel gebleken. Een mogelijk minimaal voordeel van de besnijdenis weegt niet op tegen de blijvende aantasting van het lichaam op een leeftijd dat het kind daar zelf geen stem in heeft. Dekkers: ,,De routineuze manier waarop in Amerika jongens worden besneden, zou wat ons betreft onmiddellijk moeten stoppen.''

Moheel
Omdat medische redenen voor de ingreep ontbreken, ligt er wat Dekkers betreft nog een vraag of artsen wel zonder meer aan een besnijdenis zouden moeten meewerken. Bij de joodse besnijdenis komt geen arts te pas. De moheel, een gedegen opgeleide besnijder, verricht het ritueel zelf, inclusief de aanroepingen en de religieuze handelingen die erbij horen. Joden zijn al zo lang in Nederland dat ze hun besnijdenispraktijk uniform en zeer gedegen geregeld hebben.

Dat ligt bij moslims anders. Dekkers somt de drie opties op: ,,Ze gaan terug naar hun land van herkomst, waar de besnijdenis plaatsvindt in veel minder hygi
__________________
ceterum censeo circumcisionem esse interdicendam.
Status: Offline
 
Reply With Quote
Sponsors