View Single Post
Old 12-12-2007, 03:53 PM   #39
Iyer
Guest
 
Posts: n/a
Default

Vissie-j, bedankt voor je reactie op dit nogal dode forum.
Jammer, want dit is een mogelijkheid voor interessante gedachtewisselingen.
Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
hmmm, interesante gedachte,
heb je ook specifieke bronnen die jou gedachtes kunnen verklaren?
Specifieke bronnen kan ik nu niet zo gauw geven. Veel lezen, nadenken en sadhana.
Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
er zijn idd meerdere opvattingen over het HindoeÝsme...
Eerst zou je een definitie moeten gevenover wat je verstaat onder hindoeisme. Een eenduidige difinitie van het hindoeisme bestaat niet.
Het woord hindoe of hindoeisme komt nergens in de geschriften voor.
Het woord hindoe komt uit het Perzisch en betekent Indier.
Een ruime definitie zou kunnen zijn: "alle culturele en religieuse uitingen die in het het gebied van Zuid-Azie zijn onstaan".

De bijbel werd geschreven als boek voor de christenen, de koran als boek voor de moslims.
Met hindoes ligt het anders. De Bhagavadgita (om maar een voorbeeld te noemen) werd niet geschreven voor een bepaalde groep mensen.
De Bhagavadgita is ontstaan. Wie het wil bestuderen doet het, wie het naast zich neer wil leggen, legt het naast zich neer.
Het zelfde geldt voor de Vedische mantra's. Bepaalde kosmische waarheden werden ervaren en gezien door Rishi's, die ze vast legden in klanken. Niet voor een bepaalde doelgroep.

Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
het verhaal van hindustan in india, daar is het zover ik zelf heb begrepen alles begonnen... daarvandaan is het overgedragen aan suriname (o.a. slavennarij)
Dit is wat vaag voor mij. Hindustan is het Perzische woord voor India. Wordt in het Hindi wel een gebruikt, maar niet in de andere Indiase talen. Zeker niet in de zuidelijke. Moet ik eruit begrijpen dat de voorouders van de Hindoestanen uit Noord-India kwamen (waar bepaalde Hindi-dialecten werden gesproken) en naar Suriname kwamen om de als contractarbeiders de pas vrijgemaakte slaven te vervangen?

Quote:
Originally Posted by vissie-j View Post
en wanneer welke stroming is begonnen dat weet ik niet...
ik ken de Arya, brahman, sanatan, maar er moeten volgens mij nog een paar zijn, arya en sanatan zijn meest bekenden dacht ik...
De basis zijn de Veda's. De meeste delen van de Veda's zijn heel moeilijk te begrijpen, ook voor degenen die goed Sanskrit kennen. De oorsprong van de Veda's is zo oud en uit een hele andere tijd. Om die kennis en wijsheid toegankelijk te maken zijn er door hoog ontwikkelde lieden die het hoogste doel bereikt hadden wat er te bereiken valt andere geschriften ontstaan.

Verder wordt er rekening gehouden met de verschillende ontwikkelinsgsfasen van mensen en met verschillende gerichtheden. Sommige mensen zijn wat emotioneel aangelegd, anderen verstandelijk. Sommigen mensen nemen de moeite om de meest ingewikkelde filosofieen te bestuderen, anderen hebben de tijd er niet voor. In het hindoeisme is er voor iedereen wat. Een arts schrijft ook niet voor elke patient hetzelfde recept uit. Vandaar verschillende stromingen.

Verder is het belangrijk dat boeken en geschriften ook niet alles zijn. De ultime waarheid, de oorsprong van het leven en van het bestaanis niet onder woorden te brengen. "yato vaacho nivartante manasaa saha"
= vandaar komt de spraak terug samen met het verstand.
Maar dat wil niet zeggen dat het niet onmogelijk is om de hogere toestanden te bereiken, of om de oorsprong van het leven en bewustzijn te kunnen ervaren. Er is een weg, er zijn veel wegen.
  Reply With Quote