View Single Post
Old 10-09-2007, 03:53 PM   #34
Rsi.
IF-Nieuw
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 4
DefaultAls je de eerste hoofdstukken van de Bijbel leest o.a. Levi, Numeri, Deuteronomium dan kom je er gauw achter dat G'd een priesterkaste vormt en daarna de dienstplicht invoert (kaste der krijgers) en daarna ook een arbeiders kaste inricht.
Alleen praten we er maar liever niet over. Het is beter om het over de kastenstelsel van de hindoes te hebben.

Ook in de islam kennen ze een kasten stelsel. Alleen moslims zijn nogal hoogmoedig over de eigen religie en nogal laagdunkend over andere religies en zowat alles waar je commentaar op geeft is godslasterlijk, vooral als het uit de mond van een 'afgodendienaar' komt, dan is het helemaal foute boel. De fundamentalist erop wijzen dat de Profeet Mohammed (vzmh) en zijn gehele huishouding een status aparte kregen mag natuurlijk ook niet, zoals dat de vrouwen van de Profeet tot de moeders van de moslims/mensheid werden gedoopt, ook mochten ze na de dood/opname van de Profeet (vzmh) niet meer huwen met een andere moslim, terwijl dit voor elk andere moslima (weduwe, gescheiden) wel mogelijk was/is.

Helemaal godslasterlijk zijn vragen stellen over de 99 'Schone' Namen van Allah(Swt).


b.v. De vraag stellen bij Wie de het beste kan wezen als je een bepaalde zegening nodig hebt doet menig moslimhartje sneller kloppen. Het zou toch niet uit moeten maken dacht ik zo als de Ene Entiteit Ook de Andere Entiteit Is? Maar toch maakt het degelijk wat uit net zoals bij de Hindoestanen ze voor schoonheid, rijkdom en voorspoed Mata Lakshmi aanroepen/bidden en voor genezing, kracht b.v. Hanuman Baba aanroepen/bidden zo geldt het ook voor de 99 Namen van Allah(swt). In de koran staat dan

[17:110] Zeg: "Roept Allah aan of roept Rahmaan aan, bij welke naam gij Hem ook noemt, Hij heeft de schoonste namen." En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht, doch zoek een middenweg.

Dus eigenlijk zou het niet uit mogen maken wie je aanbid voor welk zegening je wilt krijgen of anderen wilt toebedelen, maar is het werkelijk zo?

Als jij je vijandig vernietigd wil hebben ga je het dan aan de Barmhartige vragen?
Of is het toch niet beter om het aan ad- Darr (de Angstaanjager/de Vernietiger der vijanden) te vragen? Als je iets snel gedaan moet hebben ga je het dan aan de Vertrager vragen of aan de Super Snelle? Etc, etc, etc.De Monotheistische Brahmanen (alleen uit hun kaste/geslacht).

Quran
[19:58] Dezen zijn het over wie Allah Zijn zegeningen heeft uitgestort; namelijk de profeten van het nageslacht van Adam en van degenen die Wij met Noach droegen (in de ark) en van het nageslacht van Abraham en Isra
Status: Offline
 
Reply With Quote