Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Nieuws, Actualiteiten & TV (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Man fronst als vrouw lacht (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=1609)

05-11-2006 10:56 PM

Man fronst als vrouw lacht
 
<span style='color:blue'>Sekseverschil in reactie op sociale stress
[i]Rotterdam, 9 mei.

Als vrouwen sociale stress voelen, vinden ze andere vrouwen extra vriendelijk. Mannen worden juist afkerig. Dat blijkt uit onderzoek waarbij mensen het hormoon vasopressine in hun neus gespoten kregen.

Dit hormoon blijkt bij mannen en vrouwen sociale stress te veroorzaken. Daarmee is de mens definitief toegevoegd aan de lange rij dieren waarbij vasopressine (vroeger vooral bekend als hormoon dat vocht onttrok aan de urine en de bloedvaten deed samentrekken) belangrijk is in het sociale verkeer.

Het onderzoek, van neurowetenschappers van Washington University, staat vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Behalve dat de studie de rol van vasopressine in het brein verduidelijkt, ondersteunt het ook het evolutionaire idee dat vrouwen er eerder dan mannen voor kiezen om agressievelingen te vriend te houden.

Proefpersonen die vasopressine innamen, reageerden anders op menselijke portretten dan de controlegroep die een zoutoplossing kreeg. Als mannen onder invloed van vasopressine naar neutraal kijkende mannen keken, fronsten ze: een teken van afkeer. Ze vonden aardige koppen ook minder vriendelijk. Vrouwelijke proefpersonen daarentegen trokken hun mondhoeken omhoog als ze neutrale vrouwengezichten voorgeschoteld kregen, net zoals bij een glimlach. Die neutrale portretten waardeerden de vrouwen opvallend vaak als aardig. Ondanks die uiteenlopende reacties ervoeren alle deelnemers die vasopressine kregen sociale stress tijdens het onderzoek: ze begonnen te zweten en scoorden hoog op een test die angstgevoelens mat.

De onderzoekers citeren een evolutionaire theorie van psycholoog Shelley Taylor die veronderstelt dat vrouwen er bij stress een andere strategie op nahouden dan mannen. In plaats van

MsLalkie 05-13-2006 07:34 PM

Bij stress, en dan doel ik op werkgebied, word ik erg, maar dan ook erg vervelend. :lol: Ik ga mijn lieve collega's lastig vallen. Ik waarschuw ze ook enkele dagen ervoor dat ik dan en dan druk ga krijgen. Maar ja dit zijn dan ook enkele collega's met wie ik het goed kan vinden. :lol:

Bij de andere collega's ga ik inderdaad vriendelijker te werk. Wil je iets gedaan hebben dan is het noodzakelijker tactvol te werk te gaan.

05-14-2006 07:07 AM

[quote]Originally posted by MsLalkie
[b]Bij stress, en dan doel ik op werkgebied, word ik erg, maar dan ook erg vervelend.


All times are GMT. The time now is 06:17 AM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved