Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Nieuws, Actualiteiten & TV (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=11)
-   -   'Alleen religie rechtvaardigt besnijdenis' (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=1991)

Aart Tuynman 09-06-2006 03:39 PM

'Alleen religie rechtvaardigt besnijdenis'
 
'Alleen religie rechtvaardigt besnijdenis'
van onze redactie binnenland

NIJMEGEN - Ook het besnijden van jongens is een ,,laakbare schending van de lichamelijke integriteit''. Dat concluderen artsen, sociologen en ethici van de Radboud Universiteit na een groot onderzoek. De wetenschappers willen jongensbesnijdenis niet zonder meer verbieden, omdat het zo sterk is ingebed in het geloof van joden en moslims.
Het Nijmeegse onderzoek, een combinatie van literatuurstudie en interviews, liep van 2000 tot september 2005. De onderzoekers presenteerden de resultaten deze week in het boek Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Omdat medische redenen voor een besnijdenis ontbreken, zouden zorgverzekeraars deze ingreep niet moeten vergoeden, stellen de onderzoekers.

Ieder jaar worden wereldwijd 13 miljoen jongens en 2 miljoen meisjes besneden. In de Verenigde Staten wordt pakweg 55 procent van de jongens besneden. Voor besnijdenis worden religieuze, medische en culturele argumenten aangevoerd.

Voor het Nijmeegse onderzoeksteam zijn alleen de strikt religieuze motieven tot op zekere hoogte steekhoudend. Artikel 6 van de Grondwet, over de vrijheid van godsdienst, gaat wat de onderzoekers betreft voor artikel 11, waarin de onaantastbaarheid van het lichaam gewaarborgd wordt. ,,Zowel in de joodse als in de islamitische traditie gaat het om een tamelijk stevig gebod op besnijdenis. Daarvoor past respect'', zegt dr. Wim Dekkers, arts en ethicus aan de Radboud Universiteit en een van de leiders van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek bleek dat besnijdenis niet zomaar een 'aantasting van het lichaam' genoemd mocht worden. Voor Dekkers was dat een van de verrassende uitkomsten. ,,In het Jodendom geldt besnijdenis zelfs als een volmaking van het lichaam. Een beetje plat gezegd: God heeft de man voor 99 procent goed geschapen, het laatste procent moet de mens zelf doen.''

Het onderzoek rekent af met de meeste argumenten om tot besnijdenis over te gaan. Voorstanders schermen vaak met medische of psychologische voordelen, maar daarvan is de onderzoekers niet veel gebleken. Een mogelijk minimaal voordeel van de besnijdenis weegt niet op tegen de blijvende aantasting van het lichaam op een leeftijd dat het kind daar zelf geen stem in heeft. Dekkers: ,,De routineuze manier waarop in Amerika jongens worden besneden, zou wat ons betreft onmiddellijk moeten stoppen.''

Moheel
Omdat medische redenen voor de ingreep ontbreken, ligt er wat Dekkers betreft nog een vraag of artsen wel zonder meer aan een besnijdenis zouden moeten meewerken. Bij de joodse besnijdenis komt geen arts te pas. De moheel, een gedegen opgeleide besnijder, verricht het ritueel zelf, inclusief de aanroepingen en de religieuze handelingen die erbij horen. Joden zijn al zo lang in Nederland dat ze hun besnijdenispraktijk uniform en zeer gedegen geregeld hebben.

Dat ligt bij moslims anders. Dekkers somt de drie opties op: ,,Ze gaan terug naar hun land van herkomst, waar de besnijdenis plaatsvindt in veel minder hygi

MahaGyani Pandit Ji 09-06-2006 07:52 PM

Re: 'Alleen religie rechtvaardigt besnijdenis'
 
Quote:

Originally posted by Aart Tuynman
Dat concluderen artsen, sociologen en ethici van de Radboud Universiteit na een groot onderzoek.
Is dat geen katholieke universiteit?

Aart Tuynman 09-06-2006 11:42 PM

Re: 'Alleen religie rechtvaardigt besnijdenis'
 
Quote:

Originally posted by MahaGyani Pandit Ji+--><div class='quotetop'>QUOTE(MahaGyani Pandit Ji)</div>
Quote:

<!--QuoteBegin-Aart Tuynman
Quote:

Dat concluderen artsen, sociologen en ethici van de Radboud Universiteit na een groot onderzoek.
Is dat geen katholieke universiteit?[/b]
In principe wel. In de praktijk doen ze niet zo veel aan hun katholieke identiteit.

Faya-kroitie 09-07-2006 07:30 AM

Ayaan Hirschi Ali, zelf ook besneden, schrijft in haar boek over het motief achter vrouwenbesnijdenis. Er was lang sprake van vrouwenbesnijdenis voordat de islam daar zijn intrede had gedaan. Het is een handeling uit traditie gegroeid.
Het motief achter vrouwenbesnijdenis is, dat tijdens de bevalling van de vrouw de clitoris zodanig zou opzwellen dat de baby zou kunnen stikken.

Voor alle duidelijkheid Ayaan is fel tegen vrouwenbesnijdenis !!!

Ook ik ben tegen besnijdenis. Terecht dat de zorgverzekeraars deze ingreep niet wenst te vergoeden. De zorgverzekeraar moet het verder doortrekken, de ingreep bij vrouwen om de maagdenvlies te herstellen moet ook uit de pakket, want ook dit is ingreep dat niet op medische gronden wordt uitgevoerd.

Faya-kroitie 09-08-2006 08:45 AM

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat met verscheidene migrantenorganisaties in gesprek om vrouwenbesnijdenis uit de taboesfeer te halen. In de gespreksgroepen die de GGD Den Haag opzet, nemen onder meer migranten, migrantenorganisaties en religieuze leiders plaats. Dat maakte de Haagse wethouder van volksgezondheid Bert van Alphen donderdagochtend op het stadhuis bekend.

Den Haag telt zo'n 2100 meisjes die het risico lopen besneden te worden. De GGD gaat ook een registratiesysteem opzetten om meer zicht te krijgen op gevallen van vrouwenbesnijdenis. Voor jeugdartsen en verpleegkundigen is inmiddels een 'gespreksprotocol meisjesbesnijdenis' gemaakt.

Het actieplan is onderdeel van een landelijk proefproject van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Aan de proef, waarvoor 3 miljoen euro beschikbaar is, doen verder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Tilburg mee.

Het co

Faya-kroitie 09-08-2006 09:22 AM

Zo zie je maar.......doordat de vrouwen hier wonen hebben ze kunnen inzien dat de verhalen achter de vrouwenbesnijdenis fabeltjes zijn. Ze hebben ontdekt dat de handeling een achterlijkgedoe is binnen hun traditie. Ze zijn wakker geschud en stellen de ritueel aan de kaak. Ze hebben zeer terecht zelfkritiek op hun identiteit/traditie. Bovendien gaan ze maatregel treffen ter bescherming van de meiden.

Ik wens deze groep heel veel succes !!!

Faya-kroitie 09-08-2006 09:35 AM

Deze topic is nu 2 dagen oud en ik sta verstelt dat geen 1 IF dame een mening heeft over het onderwerp. Waar blijft de solariditeit van de IF-vrouwen?

Tantric Pandit 09-08-2006 05:48 PM

Gelukkig is de Islam niet 1 van de klassieke religieen, maar juist 1 van de jonge. Daarom boeit hun rommel me nie echt. 8)

De mens is perfect geschapen, dat wij aan dat piemeltje moeten sleutelen zegt meer iets over ons zelf.

Faya-kroitie 09-11-2006 08:50 AM

Jodendom is klassiek :wink:

GIZMO 09-11-2006 07:52 PM

Juventus ook


All times are GMT. The time now is 09:33 PM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved