Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Religie & Spiritualiteit (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Valmiki Ramayan in het Nederlands (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=2715)

TanDav 03-24-2007 11:03 AM

Valmiki Ramayan in het Nederlands
 
De Ramayan, het grote epos uit India, is het verhaal over Prins Rama en zijn vrouw Sita. Het is duizen-den jaren oud en ongetwijfeld een van de meest invloedrijke literaire werken aller tijden, met name in Zuid- en Zuidoost-Azië. In het Nederlands zijn ver-schillende samenvattingen van de Ramayana ver-schenen, maar voor zover bij ons bekend nog geen volledige vertaling. Gezien de ca. 24.000 verzen - of 50.000 regels – waaruit de tekst bestaat en de meer dan 2.000 gedeeltelijke of volledige manuscripten die er van de Ramayana bekend zijn, is een volledige vertaling ook geen geringe opgave.

Het oudst bekende manuscript (geschreven op palm-bladeren) zou ongeveer 1.000 jaar oud zijn, maar het verhaal zelf is veel ouder. Sinds onheuglijke tijden bestond in India de traditie van mondelinge over-dracht, waarbij verhalen uit het hoofd werden geleerd, voorgedragen en door de ene generatie aan de volgende werden doorgegeven. Onvermijdelijk werd het verhaal hierbij zo nu en dan weer net iets anders verteld en werden er stukken aan toege-voegd, afhankelijk van de landstreek en de periode waarin het epos verteld werd en van de filosofische opvattingen die de vertellers inspireerden. De vele manuscripten komen uit Noord- en Zuid-India. In het zuiden zijn de oorspronkelijke teksten beter bewaard gebleven. Er was weinig verkeer met het noorden en daardoor weinig beïnvloeding vanuit andere culturen. De noordelijke editie wordt daarom wel gezien als een commentaar op de zuidelijke. Waarschijnlijk tussen 750 en 500 v. Chr. heeft de dichter en wijze Valmiki het hele epos in een bepaald metrum gezet dat het onthouden gemakkelijker maakte. De Ramayana van Valmiki is daarmee de oudst bekende versie van het verhaal van Shri Rama en is ook ouder dan de oudst bekende versies van de Mahabharat.

Van 1960 tot 1975 publiceerde het Oriental Institute in Baroda de zg. ‘Kritische editie’ van Valmiki’s Ramayana in zeven delen. Deze Kritische editie is het werk van een groep wetenschappers met als doel een uniforme Sanskriet-basistekst, die het oudste origi-neel van Valmiki zo dicht mogelijk benadert.

Amsterdam, augustus 2004

De Valmimi Ramayan (1e hoofdstuk, Balakaand) in het Nederlands is te lezen op:

http://www.arsfloreat.nl/documents/Ramayana1.pdf(her en der zijn er wel enkele fouten te zien, maar wel een bijzondere poging van die bakra's :lol: )


Binnen 5 jaar is ook de rest te lezen..

TanDav

Abhimanyu117 05-06-2007 11:41 PM

Heb het niet zo op vertalingen...

toch vind ik het wel oke, dat iemand de moeite heeft genomen....

05-14-2007 08:27 AM

Chaupaai?
 
Vraagje voor elk stukje bij de vertaling staat een getal van 1 tot.....

is dit de vertaling van elke chaupaai in de ramayen?

05-16-2007 07:02 AM

Quote:

Originally posted by Abhimanyu117
Heb het niet zo op vertalingen...

toch vind ik het wel oke, dat iemand de moeite heeft genomen....

Jij leest alles in het Sanskrit?


All times are GMT. The time now is 06:39 PM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved