Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Chit Chat (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Groot Dictee Nederlandse Taal (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=5844)

imported_Kirti 12-16-2003 09:43 AM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Wie heeft er gisteravond meegedaan met het programma 'Groot Dictee Nederlandse Taal' op Nederland 3?
Zelf vond ik het leuk en heel leerzaam om hieraan mee te doen!

Tegenwoordig schrijven en spreken de meeste jongeren steeds meer msn-/smstaal uit gemakszucht, tijdsbesparing ed..
Uit eigen ervaring weet ik dat het snel went en hierdoor (meestal onbewust) vaker spellingsfouten maak. :-[

Hoe zit dat bij jullie?

imported_AN 12-16-2003 10:42 AM

Re:Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Ik heb ook meegedaan, schaamde me diep, ik had nog nooit zoveel fouten!! (ik doebijna elk jaar mee). aargh ik word dommer :-)
Het gemiddelde was 39 fouten, ik had er 31.
De winnaar was een Surinamer (jiehaa!), met 7 fouten

imported_Janice 12-16-2003 11:02 AM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Ooh jammer! Ik wist niet dat het er was. Heb dus niet meegedaan, maar vind het wel leuk! Ik vond Nederlands altijd leuk op de middelbare school en stoor me best wel aan die typische taalfouten die mensen maken, zoals de en het door elkaar halen en ik-vormen met -dt....Dat kan gewoon echt niet! >:(

imported_Arjun 12-16-2003 03:21 PM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
SHIT ! Mang, tu aur aage se na betaay sakte ka? :P
Ik wist niet eens dat het er was... ;D

imported_AN 12-16-2003 03:31 PM

Re:Groot Dictee Nederlandse Taal
 
haha kan ik er wat aan doen dat jullie geen tv-blad, teletext, enz. hebben?
Ok, Janice en Arjun, volgend jaar rond deze tijd is er weer een Groot Dictee....doe mee!!!
Trouwens, je kan hem alsnog doen op www.grootdictee.nl, in audio of video. herkansing dus!!

imported_Arjun 12-16-2003 03:34 PM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Thnx, ik ga "die ding" maken. ;D

Varsham 12-18-2003 10:38 AM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Dit was het dictee, ik heb meegedaan, maar waren veel fouten, volgend jaar als ik niet ziek ben, hoop ik op een beter resultaat!!!

De hittegolf

In deze dagen van buiig sinterklaasweer en goeddeels illusoire kerstpakketten gaan de gedachten van velen terug naar de voorbije recordzomer; wekenlang zaten we bekaf onderuitgezakt bij onhollandse temperaturen, een daarbijbehorend colaatje binnen handbereik.
Bij tijd en wijle werden we getrakteerd op ten minste eenendertig graden Celsius; sommigen vielen dientengevolge abrupt in katzwijm en apocalyptische
tv-beelden uit New York illustreerden hoe gestrande metropassagiers in het pikkedonker langs fluorescerende noodverlichting huns weegs gingen.

Niettemin wilden tallozen hun geplande exodus naar het zuiden voltooien; chauffeurs van beiderlei kunne wachtten in hun luxueuze carrosserieën in eindeloze files soms tot sint-juttemis, terwijl blèrende dreumesen in pyjamaatjes achter in de auto met hun geëtter slapstickachtige taferelen aanrichtten.

’s Middags, nadat ten langen leste in het
Middellandse-Zeegebied de turkooizen zee was bereikt, kwamen de minuscule bikinietjes tevoorschijn; alras vlijden gepiercete, half ontblote of van indiaanse mocassins en flatteuze tanga’s voorziene lijven zich dicht opeen.

In dierentuinen legden de gelouterde langoest, de onthechte kaketoe alsook de doorgaans flegmatieke kapucijneraap alledrie bijkans het loodje; op de Veluwe daarentegen gedijde de exotische koninginnenpage en in lommerrijke stadstuinen zocht de heidevlinder nijver naar nectar.

Ten gevolge van de weersgesteldheid verspreidden zich afgelopen zomer plantensoorten die we in onze contreien ternauwernood kenden; ongebreideld floreerden allerwegen acacia, eucalyptus en apebroodboom - nog even en veldleeuweriken kunnen hun nesteldrift botvieren in hoog opgeschoten pampagras.

Majesteitelijk trok de zonnegod Helios in zijn door galopperende paarden voortgesleurde wagen langs het azuurblauwe zenit; langgeleden gebrevetteerde meteorologen bepeinsden of twijfels over rigoureuze klimaatschommelingen niet ijlings moesten worden gelogenstraft.

Goedbeschouwd snakten we kortgeleden nog naar Siberische vrieskou, maar inmiddels wordt je door een bijdehante havo-leerling die halverwege juli nog spectaculair in de rondte skateboardde, alweer ontactisch toegesnauwd dat hij een zonovergoten pinksterdag verbeidt; het is ook nooit goed!

Aditya 12-18-2003 10:47 AM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Quote:

Originally Posted by Varsham
Dit was het dictee!

Was dat jouw versie of de correcte? Want ik heb het idee dat er wat foutjes in zitten. ;D

Varsham 12-18-2003 11:00 AM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Quote:

Originally Posted by Aditya
Was dat jouw versie of de correcte? Want ik heb het idee dat er wat foutjes in zitten. ;D

Dit is de goeie versie, niet de versie die ik heb geschreven!!!

Aditya 12-18-2003 11:15 AM

Groot Dictee Nederlandse Taal
 
Quote:

Originally Posted by Varsham
Goedbeschouwd snakten we kortgeleden nog naar Siberische vrieskou, maar inmiddels wordt je door een bijdehante havo-leerling die halverwege juli nog spectaculair in de rondte skateboardde, alweer ontactisch toegesnauwd dat hij een zonovergoten pinksterdag verbeidt; het is ook nooit goed!

Het is toch "word je"?

--> Je loopt, loop je?
--> Je wordt, word je?


All times are GMT. The time now is 07:30 AM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved