Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Algemeen Forum (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   De Islam: Een religie als alle anderen! (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=485)

MsLalkie 11-12-2004 10:26 AM

En dat onderzoek is door jou uitgevoerd zeker? :? Rare opdrachten voor school heb jij. :disbelief:

Faya-kroitie 11-12-2004 10:29 AM

Quote:

Originally posted by Thri
Mitsdien heeft een terdege onderzoek onlangs uitgewezen dat moslims nooit douchen. http://images.scholieren.com/images/smilies/thumbup.gif
Dat moeten die mensen zelf weten. Pas gaan roepen als je last van hebt.

rachaad 11-12-2004 01:45 PM

Zo, na lange tijd blij om weer ff hier te kijken.

ff een paar dingetjes rechtzetten.

De Quraan is er gekomen om de verdraaiingen en onwaarheden uit de andere religies te laten zien.(vanuit perspectief van islam)

Zo is er idd bij christenen een god, maar wordt deze niet geaccepteerd vanwege de drie-eenheid (kruis)
Christenen geven weer dat Isa (alaihi salaam) / Jezus een zoon zou zijn van god en derhalve god zou zijn. Allah geeft in de Quraan weer dat Allah niet voor de mens aanschouwbaar is, en daarom zijn gezanten (profeten) gezonden heeft.

Mohammed (saw) wordt wel als laatste profeet gezien, de meest geliefde volgens de Quraan, maar dat alle profeten wel erkend worden. Deze profeet staat nu kenmerkend voor de Islam, zodat er geen twijfel aan mogelijk is.

Alle profeten zijn heilig, en zo wordt dan ook gezegd dat Islam het geloof is van alle profeten. Omdat deze heilig zijn, doen wij ons gebed namens onze profeet, omdat hij ons het geloof heeft gebracht.

In de Quraan staat dan ook, als u het leest en bent het niet eens, schrijf een surah (verhaal/klacht, op de wijze zoals in de Quraan) en neem uw getuigen mee, en verklaar uw zaak aan Allah.
Dit staat in de eerste vers van de Quraan.

De Quraan brengt geen dwang met zich mee, dus dient men een interpretatie te geven aan de teksten van de Quraan.
De Quraan geeft ook aan dat de mens hersenen en een eigen wil heeft gekregen, en zodoende voor het goede danwel het slechte kan kiezen.
Als de Quraan iets voorschrijft, is dat in opvolging en niet, zoals velen denken, onder dwang, wat gewoonweg verkeerd is en zowiezo een averechts gevolg heeft.

Tevens is het de Islam, alhoewel niet allen er overeens zijn, die gelijkheid onder de mensen heeft gebracht, bv de Black Muslims in Amerika.

Verder hebben de profeten niet gelogen, maar is door de jaren heen de boodschappen verandert en naar eigen voordeel verbogen.
Dus zijn het niet de profeten, maar de volgelingen, die toch afweken van het geloof.

Vanita 11-12-2004 03:54 PM

Quote:

Originally posted by rachaad


Zo is er idd bij christenen een god, maar wordt deze niet geaccepteerd vanwege de drie-eenheid (kruis)
Christenen geven weer dat Isa (alaihi salaam) / Jezus een zoon zou zijn van god en derhalve god zou zijn. Allah geeft in de Quraan weer dat Allah niet voor de mens aanschouwbaar is, en daarom zijn gezanten (profeten) gezonden heeft.

De drie-eenheid wordt niet in elke stroming van de christenheid geleerd. in sommige geloven wordt jezus idd als de zoon van God beschouwd maar niet dat hij God zelf zou zijn..

romeo 11-12-2004 05:11 PM

Hoe is de koran ontstaan?
Hoe is de koran aan mohammed geopenbaard?

11-12-2004 09:52 PM

Wie was de laatste profeet?

rachaad 11-13-2004 12:19 AM

Hoe is de koran ontstaan?

De Quraan zijn de woorden die Allah ons gezonden heeft, alhoewel er geen eind of begin van is, is deze door onze profeet Mohammad (s.a.w.) in ong 1 maand (de Ramadan) tijd tot hem gebracht via de aartsengel Djibriel (Gabriel) alaihi salaam.

Hoe is de koran aan mohammed (s.a.w.) geopenbaard? (s.a.w.=vrede zij met hem)

De profeet kreeg visioenen die hij onthield, en als hij van de berg afkwam, vertelde hij zijn verhaal, waarbij het gelijk opgeschreven werd door Hazrat Salman, omdat onze profeet niet kon lezen en schrijven.
Toen de aartsengel hem naderde zei die tot hem "lees" , en de profeet gaf als reactie "maar ik kan niet lezen". Toch zei de engel "lees, lees in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle"

Wie was de laatste profeet?

De laatste profeet, zoals het in de Quraan staat aangegeven, is de profeet Mohammad, (s.a.w.) en is de Islam de laatste godsdienst, die Allah heeft gestuurd als genade voor de mens.


De drie-eenheid wordt niet in elke stroming van de christenheid geleerd. in sommige geloven wordt jezus idd als de zoon van God beschouwd maar niet dat hij God zelf zou zijn

Deze stelling wordt door de Quraan uitgelegd dat er geen enkele naasten of gelijken bestaan dan Allah, waar geen eind of begin aan is.
Het christendom is erg verwarrend, vooral door het oude en het nieuwe testament. Dit brengt een grote tegenstrijdigheid op, nl dat god het eerst het verkeerde heeft gezonden, en alsnog de goede zendt.
In het opzicht van de Quraan kan dat niet, want Allah is perfect, zonder fout, En Heerser van alles.

Vanita 11-13-2004 08:17 AM

Quote:

Originally posted by rachaad


De drie-eenheid wordt niet in elke stroming van de christenheid geleerd. in sommige geloven wordt jezus idd als de zoon van God beschouwd maar niet dat hij God zelf zou zijn

Deze stelling wordt door de Quraan uitgelegd dat er geen enkele naasten of gelijken bestaan dan Allah, waar geen eind of begin aan is.
Het christendom is erg verwarrend, vooral door het oude en het nieuwe testament. Dit brengt een grote tegenstrijdigheid op, nl dat god het eerst het verkeerde heeft gezonden, en alsnog de goede zendt.
In het opzicht van de Quraan kan dat niet, want Allah is perfect, zonder fout, En Heerser van alles.

In de christenheid is het oude testament absoluut niet fout..
het oude testament zijn de geschriften die gelden toen de mozaische wet nog van kracht was.. en het nieuwe testament is toen god de mozaische wet ophief, toen waren al die wetten niet meer nodig..
De Koran zijn de eerste 5 bijbelboeken van de bijbel, waarin de mozaische wet staat beschreven, daarom houden veel navolgers van de islam zich nog aan die wetten...

Sherazade 11-13-2004 10:56 AM

Quote:

Originally posted by Reza B
Het verhaal van Jezus in de Koran wijkt uiteraard wel af van diens verhaal zoals in de bijbel beschreven. In de Koran wordt Jezus niet beschreven als een geneesheer zoals in de bijbel en vele krachten die Jezus in bijbelse vertellingen meekrijgt ontbreken in de Koran..
Ook in de Koran worden de genezende krachten van Jezus beschreven en zijn vermogen om wonderen te verrichten met toestemming van God:
3:49 En als boodschapper tot de zonen Israils: Dat ik tot u gekomen ben met een teken van uw Heer; dat ik voor u zal scheppen van leem iets wat de gestalte van vogels heeft en daarin zal blazen, zodat het vogels worden, met verlof van Allah. En dat ik de blinde en de melaatse zal genezen en de doden zal levendmaken, met verlof van Allah (...)

Sherazade 11-13-2004 11:16 AM

Rachaad, ik ben het zo oneens met je posts, dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen.

Een voorbeeld:
Quote:

Originally posted by rachaad
In de Quraan staat dan ook, als u het leest en bent het niet eens, schrijf een surah (verhaal/klacht, op de wijze zoals in de Quraan) en neem uw getuigen mee, en verklaar uw zaak aan Allah.
Dit staat in de eerste vers van de Quraan.

Het eerste vers, de eerste Sura van de Koran, is Al-Fatiha. Daar staat het in ieder geval niet in. Waar staat het wél in?


All times are GMT. The time now is 11:23 PM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved