Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Algemeen Forum (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   De Islam: Een religie als alle anderen! (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=485)

Hein 11-10-2004 01:10 PM

Quote:

Originally posted by Shaan B
Sorry man, ik begrijp je niet helemaal. Hoe bedoel je? :wink:
Zoals ik het zeg :wink:

Reza 11-10-2004 01:13 PM

Quote:

Originally posted by Heineken+--><div class='quotetop'>QUOTE(Heineken)</div>
Quote:

<!--QuoteBegin-Shaan B
Quote:

Sorry man, ik begrijp je niet helemaal. Hoe bedoel je? :wink:
Zoals ik het zeg :wink:[/b]
Quote:

Als je je dan niet volledig overgeef aan een geloof in een religie. *
Mag nog steeds niet iemand je lot bepalen toch!!!??

Ouwe, het spijt me wel maar ik snap geen bal van die hele zin? :? Vandaar mijn vraag:

Hoe bedoel je? :P

Reza 11-10-2004 01:16 PM

Quote:

Als je je dan niet volledig overgeeft aan een geloof in je religie, mag nogsteeds niemand je lot bepalen, toch?
Denk dat je dat bedoelde maar ik was dus in de verwarring gebracht door die punt waardoor het 2 zinnen leken die helemaal geen lichtje deden branden bij me.

Maar naar mijn idee mag überhaupt niemand je lot bepalen ongeacht het feit of je wel of niet gelovig bent. Volgens de Koran mag niemand je lot bepalen omdat je lot in handen ligt van Allah (als je moslim bent). Hoe het zit als je geen moslim bent weet ik niet maar mijns inziens zijn alle mensne gelijk (zoals ook in de Islam) en staat dus geen enkel individu boven een ander waardoor geen enkel mens het lot van een ander mens mag en kan bepalen.

11-10-2004 01:16 PM

Quote:

Originally posted by MsLalkie+--><div class='quotetop'>QUOTE(MsLalkie)</div>
Quote:

<!--QuoteBegin-Shaan B
Quote:

Dat is niet het verhaal van de Koran maar zoals ik al zei wijkt het verhaal van de Koran rondom Jezus ook af van het verhaal in de bijbel dus het feit dat er verschillen zullen wezen lijkt me niet meer dan reëel.
Ik vind het zo vreemd dat het verschilt van elkaar. In de bijbel staat het zo en in de Koran weer anders. Eigenlijk zou dat niet kunnen. Zou het te maken hebben met interpretaties van de schrijvers? Ik zou het niet anders kunnen verklaren.[/b]
Waarom zou het niet kunnen? De bijbel en de koran hebben niet echt veel met elkaar te maken, de boodschap die zij verkondigen verschillen van elkaar.
Waarom zou de koran in leven zijn geroepen als het precies hetzelfde zou zeggen als de bijbel?

Reza 11-10-2004 01:20 PM

Quote:

Originally posted by pooja.
Waarom zou het niet kunnen? De bijbel en de koran hebben niet echt veel met elkaar te maken, de boodschap die zij verkondigen verschillen van elkaar.
Waarom zou de koran in leven zijn geroepen als het precies hetzelfde zou zeggen als de bijbel?

Dat is wel zo. Misschien dat die band een beetje valt te verklaren met die tussen Boeddhisme en Hindoeïsme. Ze beschrijven een hoop overeenkomstige regels en levenswijzes maar tegelijkertijd verschillen ze ook essentieel van elkaar. Soms zijn bepaalde boodschappen zelfs identiek wat betreft formulering maar zijn ze inhoudelijk geheel verschillend.

"Wil je klappen?"

"Wil je klappen?"


Twee dezelfde formuleringen maar ze kunnen 2 verschillende boodschappen meedragen. :P

Hoewel in de Islam dus wel wordt gesproken over personen die ook in de bijbel worden genoemd.

Hein 11-10-2004 01:28 PM

Quote:

Originally posted by Shaan B
Quote:

Als je je dan niet volledig overgeeft aan een geloof in je religie, mag nogsteeds niemand je lot bepalen, toch?
Denk dat je dat bedoelde maar ik was dus in de verwarring gebracht door die punt waardoor het 2 zinnen leken die helemaal geen lichtje deden branden bij me.

Maar naar mijn idee mag überhaupt niemand je lot bepalen ongeacht het feit of je wel of niet gelovig bent. Volgens de Koran mag niemand je lot bepalen omdat je lot in handen ligt van Allah (als je moslim bent). Hoe het zit als je geen moslim bent weet ik niet maar mijns inziens zijn alle mensne gelijk (zoals ook in de Islam) en staat dus geen enkel individu boven een ander waardoor geen enkel mens het lot van een ander mens mag en kan bepalen.

:oops: :oops: dat bedoelde ik ook die puntjes was onbewust gedaan.

Bedankt dat wilde ik weten.

Het is jammer dat niet alle moslims de Koran neemt zoals ze is.
Ze geven een eigen interpretatie aan mee, wat helaas negatief is voor niet Moslims.

11-10-2004 01:34 PM

Quote:

Originally posted by Shaan B
Best wel leuk dat ik zoveel reacties lees en wat me vooral heuglijk stemt is het feit dat alle reacties tenminste van respect getuigen. Pooja, wat je zegt is een interpretatie maar in de Koran wordt dus beschreven dat Mohammed niet de inleiding van de Islam heeft veroorzaakt maar dat ook hij een volgeling van Allah en dus een moslim was. Om deze reden is het ten strengste verboden om moslims Mohammedanen te noemen omdat men geen volgeling van Mohammed is maar een volgeling van Allah.
Mohammed heeft zich wel als onmisbaar gesteld, hij is intermediair tussen elke moslim en Allah. Inderdaad is de mens volgeling van Allah, maar wat wel vaststaat is dat men zonder geloof in Mohammed of om hem heen te gaan, is Allah onbereikbaar. Altijd als de grootsheid van Allah wordt bezongen wordt Mohammed erbij gesleept.


Quote:

Heineken, als ik de boodschap in de Koran interpreteer dan lijkt het erop dat alle voorgaande profeten van Mohammed (dus ook Issa (Hebreeuwse naam van Jezus)) tot de Islam worden gerekend. Uiteraard kan je dit anders interpreteren. Toch wordt in de Koran wel expliciet verkondigd dat alle profeten (van Adam tot en met Mohammed) boodschappers van Allah zijn oftewel moslims (Moslim: 'iemand die in vrede leeft met mens en ziel door diens onderwerping aan Allah'). Om dit ook nu expliciet zo te verkondigen gaat mij te ver omdat je dan andere religies tegen de borst kunt stuiten.
Ze mogen wel allemaal boodschappers van Allah zijn geweest maar feit blijft nog steeds dat voor Mohammed en geen enkele islamiet bestond op deze wereld, nog dat deze Islam beleden werd. De naam Allah werd niet gebezigd, dat is begonnen met Mohammed. Waarom heeft Allah zo verborgen gehouden voor Mohammed's komst?

Quote:

Pooja, wat jij zegt is jouw interpretatie en ik kan me er deels in vinden. Echter wordt er in de Koran dus niet beschreven dat de Islam met Mohammed begint maar dat de Islam door Mohammed wordt vastgelegd om de boodschappen van voorgaande profeten niet te laten verdoezelen. Volgens Mohammed en de boodschap in de Koran werden de meeste regels en normen die God aan de mens over had gedragen op dat moment vergeten of veranderd en juist om dit tegen te gaan heeft Mohammed de taak gekregen deze vast te leggen in de vorm van de Koran.
En waarom verschilt deze koran dan zo erg van wat er daarvoor was? Waarom zien we niet dat de boodschap die Jezus brengt niet letterlijk in de koran staat? HIj heeft het toch opgetekend en niet gemaakt? Of zegt de koran ook dat God Jehovah heet en dat Jezus Zijn zoon is?

Quote:

Wel wordt in de Koran beschreven dat de religie nooit naar Mohammed genoemd mag worden omdat de religie niet van Mohammed is maar van Allah. Christenen hebben zich vernoemd naar hun profeet Jezus Christus terwijl hij volgens de Islam enkel een profeet was (niet de zoon van God). De Islam miskent het bestaan van andere religies dus niet maar erkent wel alle profeten (ook van andere religies) als de zijne.
Kan ik hieruit opmaken dat de profeet Jezus gelogen heeft?

Quote:

Je kunt dit dus op verschillende manieren interpreteren en ik heb er ook niks op tegen dat men hierin van mening verschilt. Zoals Pooja dus zegt heeft Mohammed voortgebouwd op het Jodendom en het Christendom. Als ik mijn interpretatie moet geven van de Islam dan denk ik dat de Islam uit beide religies veel kenmerken heeft doordat alle 3 de religies zo nauw verwant zijn aan elkander door toedoen van de gemeenschappelijke profeten.
Dit zou kloppen als deze religies tegelijkertijd zouden zijn ontstaan. Helaas zien we dat dat niet het geval is. We kunnen dus simpelweg zeggen dat Mohammed gebruik heeft gemaakt van de reeds bestaande religies en elementen eruit heeft gehaald en geintegreerd in de Islam, deze elementen bestonden namelijk al.

MsLalkie 11-10-2004 02:13 PM

Quote:

Originally posted by pooja.
Waarom zou het niet kunnen? De bijbel en de koran hebben niet echt veel met elkaar te maken, de boodschap die zij verkondigen verschillen van elkaar.
Waarom zou de koran in leven zijn geroepen als het precies hetzelfde zou zeggen als de bijbel?

Boodschap zou niet mogen verschillen in principe niet. Bovendien gaat het over een en dezelfde God/Allah toch?

11-10-2004 02:15 PM

Quote:

Originally posted by Shaan B+--><div class='quotetop'>QUOTE(Shaan B)</div>
Quote:

<!--QuoteBegin-pooja.
Quote:

Waarom zou het niet kunnen? De bijbel en de koran hebben niet echt veel met elkaar te maken, de boodschap die zij verkondigen verschillen van elkaar.
Waarom zou de koran in leven zijn geroepen als het precies hetzelfde zou zeggen als de bijbel?

Dat is wel zo. Misschien dat die band een beetje valt te verklaren met die tussen Boeddhisme en Hindoeïsme. Ze beschrijven een hoop overeenkomstige regels en levenswijzes maar tegelijkertijd verschillen ze ook essentieel van elkaar. Soms zijn bepaalde boodschappen zelfs identiek wat betreft formulering maar zijn ze inhoudelijk geheel verschillend.

"Wil je klappen?"

"Wil je klappen?"


Twee dezelfde formuleringen maar ze kunnen 2 verschillende boodschappen meedragen. :P

Hoewel in de Islam dus wel wordt gesproken over personen die ook in de bijbel worden genoemd.[/b]
Het boeddhisme erkent dat het uit het hinduisme komt zetten en veel elementen daarvan heeft overgenomen. De een zegt niet dat ze de ander komt vervangen.
En aan de andere kant is de essentie van het boeddhisme volledig terug te vinden in het hinduisme. Het boeddhistische nirvana is wat het hinduisem moksha noemt en de pad die boeddha beschrijft is volledig terug te vinden.

Als twee zaken dezelfde waarheid zeggen te verkondigen, dan moet er geen verschil zijn, lijkt mij.
Voor wat betreft de bijbel en de koran, de verschillen zijn te groot om te zeggen dat ze beiden dezelfde waarheid verkondigen.
Als de koran zegt dat Jezus ook een profeet is van Allah, dan impliceert de koran daarmee dat de bijbel niet klopt, want de boodschap is anders.
Jezus offert zich op voor de zonden van de mensheid, terwijl Mohammed de zondaren vernietigd.

Ook kunnen we stellen dat als Allah Jezus heeft gestuurd om zijn boodschap te brengen, waarom 622 jaar later een andere boodschap en een ander geschrift?

Sherazade 11-10-2004 02:29 PM

Quote:

Originally posted by Shaan B+--><div class='quotetop'>QUOTE(Shaan B)</div>
Quote:

Ben volgens mij nog 1 iemand vergeten maar weet nu even niet wie! :? [/b]
Mijn vraag ben je vergeten.

Quote:

Originally posted by Sherazade@
<!--QuoteBegin-Shaan B
Quote:


Adam is voor de Islam de eerste in de lange reeks profeten.Adam de eerste profeet in de islam? Uit welke passages van de Koran haal je dat? De eerste profeet in de islam lijkt mij eerder Abraham.All times are GMT. The time now is 10:15 PM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved