Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Algemeen Forum (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   De Islam: Een religie als alle anderen! (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=485)

Tranga 12-06-2004 03:52 PM

De islam is een geloof, net als alle andere geloven.
Waarom is het zo moeilijk om een geloof, welk gelofo dan ook, en in dit specifieke geval de Islam, te beoordelen vanuit haar eigen parameters?

De waarde van een geloof zit in het geloof zelf, niet in 1 specifiek element, maar in het geheel, het samenspel van alle elementen.

De islam verdient net als elke andere geloof op deze wereld, respect!

Als we di eniet kunne opbrengen, is het beter je mond te houden dan duizenden/miljoenen mensen te kwetsen met uitspraken die gebasserd zijn op 1 element, terwijl het totaalbeeld afwezig is!

Johannes 12-06-2004 04:33 PM

[quote]
Quote:

Dit is toch algemeen bekend. Aisha was 6 toen de 54-jarige profeet haar begeerde maar 9 toen hij gemeenschap met haar had.
Aisha was zelfs nog jonger toen Mohammed haar begeerde. Ze was inderdaad 6 toen hij met haar trouwde en 9 toen hij haar consumeerde.

Stel dat een ... man anno 2004 verliefd zou worden op een meisje van negen en wenst met haar sexuele gemeenschap te hebben. Hoe noemen we zo’n man ? Ik denk ’pedofiel’. En stel dat deze man inderdaad sexuele gemeenschap heeft met dat meisje. Dan spreken sommigen van een ’pedosexueel’. Pedofilie en pedosexualiteit worden naar hedendaagse maatstaven, zowel juridisch als psychiatrisch, als ’pervers’ beschouwd. Het is niet zo bizar een man die een kind van negen tot gemeenschap dwingt (of daartoe weet te verleiden) als een ’tiran’ aan te duiden.
Hoe kan men dan in hemelsnaam geloof hechten aan "z.g. geschriften die hij zou hebben ontvangen van de engel Gabriel"...........?????

Johannes 12-06-2004 06:12 PM

Quote:

Originally posted by romeo
Is de koran in 1 maand door mohammed geschreven?
:roll:
Voor orthodoxe moslims mag de koran eeuwig, ongeschapen en onveranderlijk zijn, dat betekent niet dat de vorm waarin hij nu gegoten is altijd zo is geweest. Dat blijkt uit vroege commentaren op de koran, en ook uit de vondst van koranfragmenten daterend uit de eerste eeuwen na de dood van de profeet.
Zo stuitten bouwvakkers in 1972 tijdens de restauratie van de Grote Moskee van de oude stad Sana in Jemen op een verscholen vliering. Er lag een partij beschadigde boeken en losse vellen van perkament, aan elkaar geplakt door het vocht van eeuwen en aangevreten door insecten en knaagdieren. Het bleek om de laatste rustplaats van duizenden korans te gaan, die, indien versleten of beschadigd, niet zomaar weggegooid mogen worden. Voorlopig onderzoek aan de universiteit van Saarbrücken wees uit dat de oudste Sana-fragmenten dateren uit het begin van de achtste eeuw. Ook bleken deze korans uit de begintijd van de islam op sommige plaatsen van elkaar te verschillen, zowel in tekst als in versvolgorde. Zozeer verontrustte dit alles de Jemenitische autoriteiten, niet de meest progressieve moslims, dat nog altijd geen diepgravende analyses van het materiaal zijn gepubliceerd.
...
Aanvankelijk, zo stellen orthodoxe moslims, bewaarden de profeet en zijn volgelingen de tekst in hun "geheugen", al circuleerden er fragmenten en geheugensteuntjes op stukken perkament, palmbladeren of schouderbladen van dieren. Maar bij de dood van de profeet in 632 was er geen boekwerk dat de gehele koran bevatte.
...
Na de slag van al-Jamama in 632, waarbij nogal wat koran-voordragers gedood waren, gaf Aboe Bakr, de eerste kalief, een commissie de opdracht de verspreide fragmenten bij elkaar te harken. Zo ontstond uit het indikken van een diffuus corpus aan teksten de eerste complete koran. Toen onder de regering van de derde kalief, Oethmaan, tijdens een expeditie naar Armenië en omstreken, onenigheid rees over de correcte manier van reciteren, kreeg dezelfde commissie de opdracht om één officiële korantekst te formuleren, die vervolgens werd rondgestuurd. Alle andere versies dienden te worden vernietigd. Daarna is de tekst niet meer veranderd.
Maar zo gemakkelijk lieten de alternatieve koran-versies zich niet wegdrukken.
... De vraag die hierbij opdoemt is: " wie heeft de koran geschreven" ????

Kannadiga 12-06-2004 06:27 PM

Quote:

Originally posted by Tranga
De islam is een geloof, net als alle andere geloven.
Waarom is het zo moeilijk om een geloof, welk gelofo dan ook, en in dit specifieke geval de Islam, te beoordelen vanuit haar eigen parameters?

De waarde van een geloof zit in het geloof zelf, niet in 1 specifiek element, maar in het geheel, het samenspel van alle elementen.

De islam verdient net als elke andere geloof op deze wereld, respect!

Als we di eniet kunne opbrengen, is het beter je mond te houden dan duizenden/miljoenen mensen te kwetsen met uitspraken die gebasserd zijn op 1 element, terwijl het totaalbeeld afwezig is!

Dat kan wel zo zijn en we moeten even maar onze mond houden.
Maar er zijn meer aspecten, dat van geweld. Muhammad liet zijn critici uit de weg ruimen en beval ongelovigen en afvalligen te doden.
Ook dit weekend weer werden hindoes in Bangladesh uit hun huizen getrokkken en vermoord door fanatieke moslims. Ze baseren zich op de Quran. Dan is het moeilijk om je mond te blijven houden.
Maar je hebt enigzins gelijk. Nu is het nationaal belang in Nederland belangrijker en we willen rust in Nederland.

Surya 12-07-2004 03:49 PM

Quote:

Originally posted by Johannes+--><div class='quotetop'>QUOTE(Johannes)</div>
Quote:

<!--QuoteBegin-romeo
Quote:

Is de koran in 1 maand door mohammed geschreven?
:roll:
Voor orthodoxe moslims mag de koran eeuwig, ongeschapen en onveranderlijk zijn, dat betekent niet dat de vorm waarin hij nu gegoten is altijd zo is geweest.[/b]
Bepaalde teksten schijnen ook pas veel later toegevoegd te zijn.

Bugru 12-09-2004 01:01 PM

Quote:

Originally posted by romeo+--><div class='quotetop'>QUOTE(romeo)</div>
Quote:

<!--QuoteBegin-Kannadiga
Quote:

Dan zit ik met een vraag. *
In gebieden waar een meerderheid van hindoes zijn kunnen moslims in alle vrijheid hun geloof beleiden.
In gebieden met een moslimmeerderheid hebben hindoes problemen.
In de laatste 15 jaar zijn alle hindoes uit de kashmirvallei verdreven.
In Pakistan zijn geen hindoes meer over, terwijl in India de moslimminderheid steeds groter wordt.
In Bangladesh worden de laatste jaren de boeddhisten en hindoes verdreven.
Is dit allemaal toeval of zou er toch iets in de Islam van onverdraagzaamheid zijn?

ja.. dat klopt allemaal en daar heb je helemaal gelijk in.
Ik zeg alleen dat de hindoes geen respect hebben voor moslims en omgekeerd ook.

De hindoes geven moslims daarentegen wel de vrijheid, maar dat is meer dan normaal of is het een eer om vrij te mogen zijn?[/b]
Ik vind dat je om het onderwerp heen draait. Dat hindus worden verwijderd uit plaatsen waar moslims wonen is een feit. Moslims daarentegen worden vaakgenoeg met rust gelaten. Er is wel wrijving tussen de 2 groepen en moslims ondervinden ook ongemakken, maar over het algemeen worden ze met rust gelaten.

Dat hindus geen respect hebben voor moslims klopt niet. Hindu geloof/levenswijze predict respect voor anderen. Dat is een uitgangspunt en kan gezien worden als basisprincipe. Er zijn Hindus die het daar niet mee eens zijn, maar het overgrote deel heeft respect voor anderen. De islam daarentegen leert dat niet-moslims ongelovig zijn. Dat is een uitganspunt voor moslims. Er zullen moslims zijn die het daar niet mee eens zijn, maar moslims die de koran strict volgen, denken er ook zo over. Het is dan logisch dat moslims weinig respect hebben voor niet-moslims. Dat is nou eenmaal hun basisprincipe.

Het Hinduisme leert verder dat het plegen van een misdaad paap is, maar het verdragen van misdaad is ook paap. Door de veroverings- en bekeringsdrang van moslims is er wrijving ontstaan met hindus. Hindus laten dan ook zien dat zij extremisten kunnen zijn en dat ze de misdaden niet tolereren. Hun reactie tegenover molims heeft niets te maken met gebrek aan respect voor mensen, maar met opkomen tegen misdaden

rachaad 12-09-2004 01:09 PM

<!--QuoteBegin-\"Sherazade
Los van de vraag of de gehéle Koran (100%) [i+--><div class='quotetop'>QUOTE(\"Sherazade
Los van de vraag of de gehéle Koran (100%) [i)</div>
Quote:

letterlijk[/i] het woord van God is: de Koran reageert in bepaalde ayat op de Slag bij Badr, de Slag bij Uhud, zijn huwelijk met Zayneb enz...dat is niet in 1 maand tijd gebeurd en ook niet in 1 maand tijd tot hem gebracht. Wat je zelf ook al schreef: Iqra! (Lees!) was het eerste woord dat aan hem geopenbaard is, maar dat zou in 610 of 611 (meningen over het exacte jaartal verschillen) hebben plaatsgevonden. Tot zijn dood in 632 zou hij nog openbaringen hebben gekregen. Dat beslaat een periode van meer dan 20 jaar...In Lailatul Qadr (of 'Qadr') in de Ramadan heeft volgens de islam wel de éérste openbaring plaatsgevonden, hoewel eigenlijk de laatste 10 nachten van de Ramadan al in acht worden genomen.[/b]
hmm, pittig, heb geen direct antwoord hierop, maar ik kom hier nog op terug

12-11-2004 04:58 PM

Verschil met de Islam en de andere geloven is, is dat de Islam niet met de tijd is meegegaan. De Islam is nog steeds zo intolerant als de begindagen.

Reza 12-12-2004 12:39 PM

Quote:

Originally posted by Kurahat
[...]De Islam is nog steeds zo intolerant [...]
Oneens.

Nikki Satisfashion 12-12-2004 08:21 PM

Quote:

Originally posted by Kurahat
Verschil met de Islam en de andere geloven is, is dat de Islam niet met de tijd is meegegaan. De Islam is nog steeds zo intolerant als de begindagen.
Correctie; Marokkanen die de Islam belijden zijn intolerant.


All times are GMT. The time now is 10:28 PM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved