Bollywood, India, Indian Culture

Bollywood, India, Indian Culture (http://forum.indianfeelings.com/index.php)
-   Algemeen Forum (http://forum.indianfeelings.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   De Islam: Een religie als alle anderen! (http://forum.indianfeelings.com/showthread.php?t=485)

Reza 11-09-2004 07:51 PM

De Islam: Een religie als alle anderen!
 
Naar aanleiding van een artikel dat ik las op de hoofdpagina van IF heb ik besloten dit onderwerp te openen. Opmerkelijk genoeg is het merendeel van dat artikel overigens overgenomen van een site. Een beetje jammer vind ik zelf maar het zij zo.

Wat ik me afvraag is in hoeverre de mensen iets weten van de Islam. Zo wil ik bepaalde vragen stellen en aan de hand van reacties op deze vragen nagaan of men echt inhoudelijke informatie over de Islam kent. In het geval dat blijkt dat deze inhoudelijk informatie ontbreekt wil ik deze uiteraard aanvullen met objectieve en concrete informatie die ik uit betrouwbare bronnen zal halen.

De Islam is de laatste tijd behoorlijk in opspraak gekomen en de negatieve interpretaties van enkele moslims hebben hieraan bijgedragen. Misschien dat jullie zelf een interpretatie aan de Islam kunnen geven wanneer je iets meer weet over de Islam en het ontstaan van deze religie.

Weten jullie bijvoorbeeld wie de eerste profeet in de Islam is en weten jullie ook hoe de basis van de Islam gelegd is? Het ontstaan van de Islam zoeken we namelijk vaak in de geboorte van Mohammed en diens overleveringen maar dit is niet geheel waar.

Ik hoop overigens niet dat men mijn vragen zal gaan opzoeken op het Internet want dat is zeer eenvoudig. Tracht zelf eens je kennis op deze religie te peilen en ook toe te geven dat je kennis gebrekkig is wanneer je geen idee hebt.

Reza 11-09-2004 07:55 PM

Voordat men gaat denken dat ik mijn religie hier op anderen wil overdragen zal ik deze gedachte wegnemen. Het is puur mijn intentie om informatief te zijn zodat we niet alleen maar kritiek leveren op een religie waar we verder weinig van weten. Het lijkt mij leuker om inhoudelijke zaken van deze religie aan anderen te vertellen dan dat ik me telkens moet verdedigen omdat men kritiek levert op de Islam. Zie het als een vorm van respect en trots gecombineerd met een poging tot verzoening van de kant van een moslim die de terreurdaden ook afkeurt. :wink:

Rebel 11-09-2004 08:18 PM

Wel een leuk en goed initiatief Reza. De media zouden een dergelijk positief voorbeeld best eens mogen volgen.

Ik geef bij voorbaat al toe dat mijn kennis omtrent de Islam beperkt is.

Er ligt een lijn van openbaringen door profeten van Judisme, Christendom naar Islam. Volgens mij is de eerste profeet voor de Islam dus Mozes, die de 10 geboden openbaarde. De anderen zullen dan Jezus en Mohammed zijn. :)

(Of zijn de vragen bedoeld voor hen die buitengewoon kritisch zijn naar de Islam) :oops:

Tomcat 11-09-2004 08:21 PM

Een bijzaak maar om beetje inzicht te krijgen, eigenlijk weet ik niet of ik dit kan zegge maar op suprnova.org kan je (goeie kwaliteit) de bbc documentaire over ontstaan van islam etc downloaden. Je ziet verschillende (ongelovige,gelovige) universiteits professoren spreken etc. het heet volgens mij Islam Empire of Faith

maar zonder op internet gezocht te hebben is abraham niet de eerste profeet ? er zijn duizenden profeten in de islam toch

Anonymous 11-09-2004 08:28 PM

Re: De Islam: Een religie als alle anderen!
 
Quote:

Originally posted by Shaan B
Weten jullie bijvoorbeeld wie de eerste profeet in de Islam is en weten jullie ook hoe de basis van de Islam gelegd is? Het ontstaan van de Islam zoeken we namelijk vaak in de geboorte van Mohammed en diens overleveringen maar dit is niet geheel waar.
Was dat Adam? Voor de rest weet ik ook niet waar de Islam begonnen is, maar volgens mij ligt de oorsprong in Mekka.

Rebel 11-09-2004 08:48 PM

Re: De Islam: Een religie als alle anderen!
 
Quote:

Originally posted by Tomcat+--><div class='quotetop'>QUOTE(Tomcat)</div>
Quote:

maar zonder op internet gezocht te hebben is abraham niet de eerste profeet ? er zijn duizenden profeten in de islam toch[/b]
Oh ja, Abraham. Maar wat openbaarde deze profeet?

<!--QuoteBegin-Sita

Was dat Adam? Voor de rest weet ik ook niet waar de Islam begonnen is, maar volgens mij ligt de oorsprong in Mekka.
Adam was denk ik geen profeet, maar gewoon de eerste mens die God schiep.

Reza 11-09-2004 09:44 PM

Rebel, bedankt en ik hoop gewoon dat we door dit soort topics meer respect kunnen tonen. Niet alleen ten opzichte van elkaars religie maar ook ten opzichte van elkaar en elkaars zienswijze en levenswijze.

Grappig is nu dat er 3 personen hebben gereageerd en dat er 3 verschillende antwoorden uitkomen. Hoewel geen van jullie het helemaal fout heeft, moet ik dus zeggen dat Sita inderdaad gelijk heeft en vreemdgenoeg heb ik haar dit nooit verteld.

Adam is de eerste profeet geweest volgens Allah daar hij de eerste was die God's wil openbaarde aan de mens. Zo toonde hij de mens namelijk kuis en beschaafd te lopen. Hierbij werden de geslachtsdelen in ieder geval verborgen. Ook bracht hij het besef van leven en dood en het leven in gezinsverband. Met Adam is het menselijk bewustzijn ingezet. Kledingvoorschriften en dergelijke waren toen der tijd uiteraard niet aan de orde en werden pas door Mohammed voorgelegd.

Adam was de eerste profeet (boodschapper) van God en tevens degene die de Kaaba (in Mekka) gebouwd zou hebben. Na de zondvloed was deze verwoest en Abraham zou hem met zijn zoon Ismaël (de zoon aller volkeren die leed en verlies zullen kennen) weer opbouwen.

Adam is voor de Islam de eerste in de lange reeks profeten.

Zo stelt de Islam ook dat de Islam niet pas is gesticht met de geboorte van Mohammed. De Islam leefde al in de gedachte van alle voorlopende profeten maar de regels en gedachte verdoezelde en veranderde waarop Allah de Islam heeft laten vastleggen door Mohammed. Mohammed die de Goddelijke boodschap van God overdroeg op het volk liet deze vastleggen op geitenvellen. Deze vormen de Koran en bestaat uit 114 hoofdstukken (Soera's) die naar hun lengte gerangschikt zijn. Behalve het eerste en tevens meest bekende hoofdstuk waarmee de Koran aanvangt. Na dit hoofdstuk vervolgt het langste hoofdstuk en met ieder volgende hoofdstuk wordt de lengte korter. Naast deze Koran dienden de moslims ook de uitspraken van Mohammed (Soenna's) te volgen en naast de Koran als leefregels te hanteren. De Islamitische wetgeving (Sharia) is dus gebaseerd op de Koran en de Soenna.

De voorvader van Mohammed was Abraham uit wie Ismaël voort is gekomen. Ismaël was een zoon van Abraham en een dienstmeid (Hajar). Samen met zijn vrouw (Sara) kon hij geen kinderen krijgen waarop God hem had toegesproken en gezegd een zoon te kunnen krijgen met de dienstmeid. Echter zou enkel de zoon die hij met Sara zou krijgen de zoon aller rijke en welvarende volkeren zijn. De zoon die hij eventueel zou krijgen met Hajar zou de zoon aller arme en lijdende volkeren worden. Omdat Abraham niet wist of het wel zou lukken met Sara en toch een zoon wilde kreeg hij een zoon met Hajar. God die Abraham ook als een vriend beschouwde liet echter ook gebeuren dat hij en Sara alsnog een zoon kregen. Toen dit gebeurde beval Sara om Hajar en haar zoon weg te sturen. Abraham deed dit en toen hij wegliep uit de zandvlakte waar hij ze had gebracht zag hij een bron (Samsam) opwellen uit het zand. Ook zag hij het huis dat hij met zijn zoon moest opbouwen om hem daar te laten overleven. Hier is de Kaaba die Adam ooit had gebouwd wederom opgebouwd en sindsdien is het de heiligste bedevaartsplaats voor alle moslims. Isaac (zoon van Abraham en Sara) zou dus de zoon aller Joden worden wat de Islam en het Jodendom tot broedervolken maakt. Helaas zien we dit heden ten dage niet terug op aarde want haat en neid tussen Joden en moslims viert hoogtij.

Profeten als Jezus, Noach, Mozes, Zoroaster en vele anderen worden allen door de Islam erkend en in de Koran worden ze ook moslims genoemd. Allen droegen ze een voorbeeld van God uit en dit maakt ze allen tot profeten van God. Hieruit blijkt dus ook meteen de innige verwantschap tussen het Christendom, Jodendom (zoals al gebleken door de broederschap) en Islam.

Reza 11-09-2004 09:47 PM

Nu ik zo kijk besef ik weer wat mij zo tegenstaat van het Internet. Ik type behoorlijk langzaam en ik praat behoorlijk veel. Dit gaat nooit samen! Ik zal toch trachten zoveel mogelijk te vertellen. Hoewel alles natuurlijk een resumerende weergave is van hetgene wat ik uit de Koran haal dus compleet zal het nooit zijn. :oops: Ik ben liever lui dan moe!

Sherazade 11-10-2004 12:16 AM

Quote:

Originally posted by Shaan B
Adam is voor de Islam de eerste in de lange reeks profeten.
Adam de eerste profeet in de islam? Uit welke passages van de Koran haal je dat? De eerste profeet in de islam lijkt mij eerder Abraham.

Faya-kroitie 11-10-2004 10:17 AM

Hallo Shaan B,

(wat schuilt eigenlijk achter "B"? tegenwoordig lees ik vaak: Alie.B , Mohamed.B en nu Shaan B.)

nu serieus.................Ik hoor en lees en zie zo vaak dat Islam = vrede. Ben jij het hiermee eens? Indien wel dan de volgende vraag:

Islam kent Jihad (zet de volgelingen aan tot het vermoorden van de ongelovigen) Hoe verklaar je islam =vrede terwijl in het geloof djihaat wordt voorgeschreven en uitgevoerd?


All times are GMT. The time now is 11:31 PM.


Copyright Indian Feelings. All Rights Reserved